Home > EU reviderar ned Greklands BNP-prognos 2017 till 2% från 2.7%.

EU reviderar ned Greklands BNP-prognos 2017 till 2% från 2.7%.

EU-kommissionen kommer att revidera ned sin prognos för Greklands BNP-tillväxt i år till omkring 2 procent från prognosen 2,7 procent i februari.

Det uppgav EU-källor på fredagen.

Kommissionen kommer att presentera sin nästa prognos den 11 maj.

Nedrevideringen beror främst på osäkerhet om reformprogrammet och oenighet med långivarna. När osäkerheten undanröjs bör utvecklingen förbättras, sade EU-källor.

Prognosen utgår från det reformpaket som Grekland och dess långivare enades om natten till tisdagen.

Redan februariprognosen visade att Grekland sänkte sitt budgetunderskott 2016 till 0,7 procent av BNP, en betydande sänkning från 5,9 procent 2015.

Det är också långt under stabilitetspaktens 3-procentsgräns. Kommissionen kommer därför den 16 maj föreslå att paktens överskottsprocedur avslutas mot Grekland (stryks från svarta listan över budgetsyndare).

Reformpaketet innehåller 140 åtgärder, varav 40 redan är beslutade, för att nå finansiell stabilitet, uthållighet i budgeten, ökad konkurrenskraft och tillväxt, samt modernisering av byråkratin och rättsväsendet.

Greklands parlament väntas besluta om de flesta utestående åtgärderna kring den 16-18 maj. Detta bör göra det möjligt för eurogruppen den 22 maj att besluta om nästa delutbetalning av det grekiska nödlånet.

Kommissionen och IMF är fortfarande oense om den väntade ekonomiska utvecklingen i Grekland. Därför ska Grekland besluta om ytterligare åtgärder 2018-2020 på 2 procent av BNP (hälften pensioner, hälften skattehöjning).

Om ekonomin utvecklas bättre, som kommissionen tror, kommer denna åtstramning att kompenseras av expansiva åtgärder så att den sammanlagda effekten blir neutral.

Den förbättrade budgetutvecklingen kommer främst från inkomstsidan där skatteintäkterna har ökat mer än väntat i de flesta kategorier. Förhoppningen är att det inte har varit engångseffekter.

Greklands primära budgetöverskott var 4,2 procent 2016, betydligt högre än målet i räddningsprogrammet på 0,5 procent. Målet för det primära budgetöverskottet ligger kvar på 1,75 procent i år och 3,5 procent nästa år.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto