Home > EU-toppmöte väntas förlänga sanktioner mot Ryssland på torsdag.

EU-toppmöte väntas förlänga sanktioner mot Ryssland på torsdag.

EU-toppmötet på torsdag väntas förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland och uppmana EU-länderna till att öka försvarsutgifterna.

EU-toppmötet väntas också stå fast vid överenskommelsen med Turkiet om att stoppa illegal migration. Troligen nås också en lösning om Nederländernas invändningar mot EU:s handelsavtal med Ukraina.

På torsdagskvällen träffas sedan EU-ledarna utan Storbritannien för att diskutera Brexit. De kommer att konstatera att EU27-sidan är redo att påbörja förhandlingarna.

Denna gång vill Europeiska rådets ordförande Donald Tusk pröva ett nytt format med tidigare start på dagen och ingen andra dag.

Men den digra, komprimerade dagordningen beskrevs av EU-källor som ett ”minfält”.

EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland väntas dock förlängas i ytterligare sex månader på grund av rysk ockupation av Krimhalvön och annan aggression mot Ukraina.

På toppmötet kommer tyska förbundskanslern Angela Merkel och franske presidenten Francois Hollande att rapportera att Ryssland ännu inte har uppfyllt Minskavtalet, som är villkoret för att dra tillbaka sanktionerna.

”Inget land har motsatt sig en förlängning på lägre nivå. En friktionsfri process väntas. Det faktiska beslutet kommer sedan inom några dagar”, sade en EU-källa på onsdagen.

Försvarsfrågor blir allt viktigare för EU. Åtgärderna ska komplettera Natos, inte duplicera dem. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg deltar i EU-toppmötet.

Utkastet till toppmötets slutsatser, som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av, uppmanar EU-länderna att ”göra mer, inklusive att anslå tillräckliga resurser”. EU:s Nato-medlemmar påminns om Natos mål att försvarsutgifterna bör uppgå till 2 procent av BNP.

Toppmötet väntas också uppmana EU-systemet att arbeta vidare på kommissionens förslag från den 30 november om att öka samarbetet kring försvarsmateriel – som inköp och forskning – och att skapa en europeisk försvarsfond. Europeiska investeringsbankens regler ska ändras så att EIB-lån kan ges till försvarsområdet.

Budskapet om Brexit från de 27 EU-ledarna väntas bli att de är eniga och redo att börja förhandla.

”Det blir en underförstådd pik att den brittiska sidan varken är enig eller redo”, sade en EU-källa.

De 27 ledarna kommer att upprepa sina principer – främst att det inte blir någon förhandling utan en begäran om utträde ur EU och att inre marknadens fyra friheter är odelbara.

De 27 gör också klart att det är EU-länderna som ska styra processen, inte kommissionen. Kommissionen förhandlar med Storbritannien men återkopplingen till EU-länderna och styrningen blir mycket närmare än vid kommissionens vanliga förhandlingar av handelsavtal med andra länder.

När det gäller Turkiet är alla medvetna om de försämrade relationerna, men inget EU-land vill riva upp avtalet om migration, sade EU-källor.

”Alla medlemsländer står fast vid avtalet. Det fungerar. Inflödet av illegala migranter har minskat”, sade en EU-källa.

Andra EU-käller sade att även om många EU-länder tror att avtalet nog faller samman på sikt så köper EU sig åtminstone tid. Denna tid får användas till att bygga upp en migrationspolitik internt och externt för att kunna hantera av problemen utan krislägen som hösten 2015.

Toppmötet kommer att uppmana till fortsatt samarbete med afrikanska ursprungs- och transitländer för att stoppa migranter.

Däremot kommer toppmötet att undvika den känsliga frågan om bördefördelning inom EU i flyktingmottagningen. Frågan är inte mogen och en större diskussion nu riskerar göra mer skada än nytta. Men samsynen ökar åtminstone en del.

Ukrainas associations- och frihandelsavtal med EU bör kunna ta sig förbi problemet Nederländerna. Eftersom den nederländska folkomröstningen i april sade nej till avtalet ska EU nu ge försäkringar som stillar holländarnas ofta ogrundade farhågor.

Lösningen blir ett tillägg som uttolkar avtalet. Tillägget ska försäkra att avtalet varken garanterar Ukraina framtida EU-medlemskap eller militär hjälp om landet angrips. Samtidigt vill östliga EU-länder inte gå för långt i att utesluta ett möjligt framtida EU-medlemskap för Ukraina.

I diskussionen om ekonomiska frågor ska chefen för Europeiska centralbanken Mario Draghi berätta om ECB:s syn på det ekonomiska läget och utsikterna. Det blir i stort en upprepning av ECB:s prognos från den 8 december.

Toppmötet ska också välkomna förlängningen av EFSI, Europeiska fonden för strategiska investeringar, som hoppas nå en effekt på 500 miljarder euro fram till 2020.

Utkastet till slutsatserna vill också att energiunionen ska genomföras till 2018. Ambitionen bör höjas för inre marknaden, särskilt för tjänster och digitala frågor. Hinder bör tas bort, till exempel för dataflöden, lyder utkastet.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto