Home > EUR återhämtar sig efter en lyckad auktion

EUR återhämtar sig efter en lyckad auktion

Euron iscensatte en viss återhämtning kontra USD i går, efter en framgångsrik holländsk skuldauktion lugnade investerares oro för den senaste tidens politiska turbulens i Holland. Efter att ha rasat med över 100 punkter tidigare i veckan var valutaparet EUR/USD åter över 1,3200 nivån i eftermiddagens handel. Vänder vi oss mot dagens handel kommer valutahandlare vilja uppmärksamma amerikanska nyheter, inklusive uttalanden från FOMC, dess ekonomiska prognoser och efterföljande presskonferens. Varje omnämnande av framtida kvantitativa lättnader kan leda till att USD får se nedgångar under den andra halvan av handelsveckan.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up down up up down
Veckotrend down up down up down down
Motstånd 1.3306 1.6182 82.42 0.9233 1.0432 0.8236
1.3252 1.6155 81.91 0.9178 1.0383 0.8218
1.3219 1.6120 81.60 0.9144 1.0353 0.8204
Stöd 1.3167 1.6049 81.09 0.9089 1.0304 0.8172
1.3134 1.6022 80.76 0.9054 1.0273 0.8143
1.3080 1.5979 80.28 0.8999 1.0225 0.8125

Ekonominyheter

USD – FOMC ekonomiska framtidsbedömningar kan ge volatilitet på marknaden

USD deprecierade mot dess viktigaste valutarivaler under hela dagen i går, efter att positiva nyheter från euroområdet ledde till ökat risktagande på marknaden. Valutaparet EUR/USD föll med cirka 70 punkter under den europeiska handeln, innan det stabiliserade sig runt 1,3200 nivån. Mot AUD föll USD med 75 punkter för dagen. Valutaparet AUD/USD nådde så högt som 1,0320 under eftermiddagens handel och stabiliserade sig så småningom runt 1,0300.

Sett till dagens handel väntas ett parti av amerikansk statistik generera volatilitet på marknaden. Uttalanden från FOMC, dess ekonomiska prognoser och efterföljande presskonferens väntad 16:30, 18:00 och 18:15 GMT respektive. Skulle FOMC meddela om en ny omgång av kvantitativa lättnader i USA, kan vi få se USD depreciera ytterligare. Dessutom kommer valutahandlare vilja också uppmärksamma den amerikanska underliggande orderingången för kapitalvaror planerad till 12:30 GMT. Analytiker prognostiserar att siffran kommer in långt under förra månadens resultat. Om det stämmer kan USD depreciera kontra valutor såsom JPY och CHF.

EUR – Appreciering i EUR ses som temporärt

Euron vände uppåt efter sina senaste nedgångar tidigare i veckan under gårdagens börshandel, då valutahandlare reagerade positivt på en holländsk skuldauktion. Nyheten hjälpte till att lugna investerares farhågor för den politiska situationen i Holland. Tidigare i veckan hade val utlysts i landet efter ett misslyckande med att komma överens om en uppsättning budgetnedskärningar. Euron apprecierade 70 punkter mot USD till följd av nyheterna och toppade på 1,3217 innan det iscensatte en liten korrigering nedåt. Mot det brittiska pundet (GBP) var euron upp över 40 punkter. Valutaparet EUR/GBP apprecierade så högt som 0,8185 i eftermiddagens handel.

Vänder vi oss till dagens händelser kommer valutahandlare vilja fortsätta att övervaka händelser som kommer ut från euroområdet och då särskilt den kommande andra valomgången i Frankrike. Den nuvarande presidenten förlorade första valomgången tidigare i veckan. Några tecken på att oppositionen kan ta kontrollen efter den andra valomgången den 6 maj, kan leda till att EUR vänder till baisse. Vidare väntas ett parti av viktiga amerikanska indikatorer släppas under dagen. Varje positiv utveckling när det gäller den amerikanska ekonomiska återhämtningen kan resultera i att EUR vänder till baisse från gårdagens hausse.

Guld – Guld drar nytta av en baisseartad USD

Guldpriset apprecierade stadigt i värde under gårdagens börshandel, efter en lyckad holländsk skuldauktion fick USD att vända till baisse kontra EUR. Sin vana trogen vänder guldpriset till hausse när dollarn sjunker i värde, eftersom det gör den dyrbara metallen billigare för internationella köpare. Guld nådde så högt som 1 648,83 dollar för ett uns i går, innan en liten korrigering skedde och stabiliserades på 1 642,34 dollar per uns. Sammantaget var guldpriset upp med nära 850 punkter för dagen.

Ser vi framåt i dag kommer valutahandlare vilja hålla ett öga på flera amerikanska ekonomiska indikatorer planerade att släppas under loppet av dagen. Några tecken på att de amerikanska styrräntorna kan komma höjas tidigare än väntat, kan leda till betydande uppgångar för USD, vilket kan leda att guldpriset vänder till baisse. Skulle dock Fed initiera ytterligare en runda av kvantitativa lättnader under de kommande månaderna, kan USD se ytterligare nedgångar och i vilket fall skulle de guldpriset en fortsatt skjuts uppåt från gårdagens uppåtgående trend.

Råolja – Positiva nyheter från euroområdet ledde till uppgångar för råoljan

En framgångsrik skuldauktion i Holland i går resulterade i måttligt risktagande på marknaden, vilket i sin tur fick råoljepriset att öka i värde. Priset på råolja var upp drygt 1 dollar per fat för dagen, där det toppade på 104,08 dollar per fat innan det vände tillbaka. Så småningom stabiliserades priset runt 103,75 dollar per fat.

I dag kommer valutahandlare vilja uppmärksamma den amerikanska rapporten för råoljelager som publiceras klockan 14:30 GMT, följt av uttalanden från FOMC 16:30. Analytiker förutspår att lagersiffran kommer in på 2,7 miljoner fat, vilket är under förra veckans resultat på 3,9 miljoner fat. Investerare tolkade nyheterna som ett tecken på en ökad efterfrågan i USA, vilket ledde till en stegring i priset på råolja.

När det gäller uttalanden från FOMC, kan varje omnämnande av ytterligare en runda av kvantitativa lättnader leda till en depreciering av USD, vilket också kan leda till en ökning av priset på olja. Skulle dock uttalandet innehålla en framtida ökning i de amerikanska styrräntorna kan råoljepriset falla.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tycks ha bildat ett baisseartat kors, vilket tyder på att den nedåtgående rörelsen skulle kunna inträffa i en nära framtid. Denna teori stöds av Williams Percent Range på samma diagram som har tagit sig in det överköpta territoriet. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar.

GBP/USD

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet har tagit sig in i det överköpta territoriet, vilket visar att detta valutapar kan se nedgångar de kommande dagarna. I ett annat tecken på att nedåtgående rörelse kan inträffa, har det dagliga diagrammets RSI börjat röra sig uppåt och kan passera in i det överköpta området inom kort. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar.

USD/JPY

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar detta valutapar på neutral mark, vilket innebär att inga betydande trendrörelser är kända vid denna tidpunkt. Med detta sagt har det dagliga diagrammets MACD/Osma bildat ett hausseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på andra indikatorer för det här diagrammet, då de kan ge ytterligare ledtrådar till en eventuell förestående korrigering uppåt.

USD/CHF

En hausseartat kors verkar ha bildats på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska, vilket tyder på att en uppåtgående rörelse kan ske den närmaste tiden. Williams Procent Range på samma diagram ligger för närvarande vid -80, precis på gränsen till det översålda territoriet. Ligga kort kan vara att föredra som strategi för detta valutapar.

Wild Card

EUR/AUD

Ett baisseartat kors har bildats på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska, vilket tyder på att en nedåtgående rörelse kan inträffa i en nära framtid. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet. Detta kan vara ett bra tillfälle för valutahandlare att öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.