Home > EUR återupptog sin baisseartade trend

EUR återupptog sin baisseartade trend

Efter att ha stadigt knaprat in på USD och JPY i nattens handel, vände EUR åter igen till baisse under den europeiska handeln. Förnyad oro angående den politiska situationen i Grekland utlöste en baisseartad korrigering. Ändå lyckades EUR undvika den fyra månaders bottennotering från förra veckan. Vänder vi oss mot dagens aktiviteter kommer valutahandlare vilja uppmärksamma ett parti av brittiska och amerikanska indikatorer. Både det brittiska konsumentprisindexet och den offentliga sektorns netto lånekostnader är prognostiserade att komma in väl under förra månadens siffror. Om det stämmer kan GBP depreciera under eftermiddagens handel. Senare på dagen spår analytiker att indexet för den amerikanska befintliga husförsäljningen kommer att visa förbättringar på den amerikanska fastighetssektorn. Om detta förfaller var riktigt, kan USD se uppgångar som en följd.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend no no up up up up
Veckotrend up down up down up up
Motstånd 1.2885 1.5967 80.62 0.9480 1.0027 0.8184
1.2841 1.5911 80.15 0.9437 0.9981 0.8139
1.2009 1.5877 79.91 0.9410 0.9949 0.8112
Stöd 1.2754 1.5821 79.28 0.9365 0.9898 0.8067
1.2728 1.5786 78.99 0.9340 0.9866 0.8041
1.2678 1.5730 78.47 0.9297 0.9814 0.7995

Ekonominyheter

USD – Riskaversion på marknaden understödde USD

Investerare återvände än en gång till säkra tillgångar under den europeiska handeln i går, vilket resulterade i uppgångar för USD mot många av dess viktigaste valutarivaler. Ett löfte från världens ledare under helgen för att bidra till att stödja EUR i händelse av att Grekland tvingas lämna euroområdet gjorde lite för att övertyga investerare om att skuldkrisen i euroområdet på något sätt är över. Som ett resultat föll valutaparet EUR/USD, som hade en topp på 1,2811 under nattens handel, med över 80 punkter under dagen, för att till slut nå så lågt som 1,2724.

Ser vi till dagens handel kommer valutahandlare i USD vilja uppmärksamma det amerikanska indexet för försäljning av nya hus, planerad att släppas klockan 14:00 GMT. Analytiker förutspår att siffran kommer in på 4,62 miljoner enheter, vilket om den stämmer skulle innebära en betydande ökning jämfört med förra månadens resultat och kan leda till uppgångar i USD mot den säkra tillflyktsortsvalutan JPY. Skulle dagens nyheter komma in under det prognostiserade, kan USD kapitulera en del av gårdagens uppgångar mot valutor som EUR och AUD.

EUR – Osäkerheten i euroområdet ledde till nedgångar i EUR

Efter att ha sett uppgångar mot flera av dess viktigaste valutarivaler under handeln i slutet av förra veckan, återupptog EUR sin baisseartade trend i går mot dess större valutarivaler. Analytiker hänförde den nedåtgående korrigeringen till de pågående farhågorna om det eventuella resultatet från valet i Grekland, som planeras till nästa månad. Förutom nedgången på 80 punkter mot USD, var EUR också ner med över 65 punkter mot JPY. Valutaparet EUR/JPY sjönk till så lågt som 100,92, innan paret korrigerade sig under eftermiddagens handel och stabiliserade sig runt 101,25 nivån.

I dag kommer varje tillkännagivande som flödar ut från euroområdet ha potential att generera volatilitet i EUR. Motstridiga lösningar på skuldkrisen för euroområdet mellan Frankrikes nye president och den tyska regeringen har lett till investerares oro om utsikterna för den ekonomiska återhämtningen i regionen. Ytterligare nyheter i dag som skulle indikera att euroområdets ledare fortfarande inte kan komma fram till en gemensam ståndpunkt kan leda till fortsatta nedgångar i EUR från gårdagens baisse trend.

Guld – Guld lätt baisse

Efter förra veckans stora hausseartade rörelse, vände priset på guld återigen nedåt under gårdagens börshandel med riskaversion som återvände på marknaden. Den ädla metallen deprecierade väl över 10 dollar per uns under den europeiska handeln, där råvaran föll till så lågt som 1 584,57 dollar per uns innan den iscensatte en liten korrigering uppåt.

Vänder vi oss mot dagens begivenheter kommer valutahandlare vilja uppmärksamma nyheter från euroområdet som har potential att påverka priset på råvaror och ädla metaller. Varje ökning i riskaversion på grund av oro för det kommande nyvalet i Grekland och deras potentiella inverkan på andra länder i euroområdet kan få priset på guld att utöka gårdagens nedgångar i guldpriset.

Råolja – Råoljepriset över 92 dollar per fat

Kommande samtal mellan Iran och världens ledare denna vecka om landets omtvistade kärnvapenprogram resulterade i en liten rädsla för utbudssidan bland investerare, vilket förde priset på råolja över 92 dollar per fat. Dessutom uppgångarna i EUR förra veckan ledde till måttligt risktagande på marknaden, vilket gav råoljan ett visst uppsving. Totalt sett var råvaran upp med nära 1 dollar under den europeiska handeln och toppade på 92,63 dollar per fat.

Sett till dagens handel kommer investerare i råolja vilja uppmärksamma eventuella meddelanden som sipprar ut från euroområdet och har potential att generera volatilitet på marknaden. Varje tecken på att den nuvarande krisen i Grekland kan sprida sig till andra länder i euroområdet och då i synnerhet till Spanien, kan resultera i att råoljepriset vänder nedåt från gårdagens uppgångar.

Tekniska nyheter

EUR/USD

MACD/OsMA på det veckovisa diagrammet har bildat ett hausseartat kors, vilket tyder på att detta valutapar kan få se rörelser uppåt under de kommande dagarna. Denna teori stöds av Williams Percent Range på samma diagram som har glidit in i det översålda territoriet. Ligga långt i detta valutapar kan vara att föredra för dagen.

GBP/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar detta valutapar i neutral mark, vilket innebär att inga betydande trendrörelser är kända vid denna tidpunkt. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på det dagliga diagrammets RSI, då det för närvarande ligger nära det översålda territoriet. Om indikatorn går under 30 strecket, kan det vara ett tecken på en förestående korrigering uppåt.

USD/JPY

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket tyder på att detta valutapar kan få se rörelser uppåt under de kommande dagarna. Dessutom har MACD/Osma på det dagliga diagrammet bildat ett hausseartat kors. Öppnande av långa positioneringar kan vara ett klokt val.

USD/CHF

Det veckovisa diagrammets MACD/Osma har bildat ett baisseartat kors, vilket tyder på att en korrigering nedåt kan uppstå inom en snar framtid. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet. Forex valutahandlare kanske vill ta tillfället i akt och öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt.

Wild Card

Dow Jones

Det dagliga diagrammets Williams Percent Range har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket indikerar att en korrigering uppåt kan ske inom den närmaste tiden. Dessutom har ett hausseartat kors bildats på samma diagram till Slow Stokastiska. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i dag inför en möjlig brytning uppåt.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.