Home > EUR deprecierade efter tysk statistik

EUR deprecierade efter tysk statistik

Euron fick se nedgångar mot flera av dess viktigaste valutarivaler i går, efter sämre än väntad ekonomisk statistik från Tyskland vilket ledde till ökad riskaversion på marknaden. Med detta sagt var analytiker snabba med att säga att förväntningarna på framtida ECB åtgärder för att sänka de spanska och italienska lånekostnaderna sannolikt skulle begränsa eventuella nedgångar i EUR. I dag kommer valutahandlare vilja uppmärksamma ett parti av amerikanska rapporter som har potential att injicera volatilitet på marknaden. 12:30 GMT kommer rapporten för handelsbalansen och arbetslöshetssiffrorna att släppas. Om något signalerar tillväxt i den amerikanska ekonomin, kan risktagande återupptas vilket kan bidra till att EUR återtar en del av gårdagens nedgångar.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down up up down down
Veckotrend down up no up up down
Motstånd 1.2468 1.5765 79.32 0.9811 1.0712 0.7983
1.2419 1.5717 78.86 0.9764 1.0661 0.7941
1.2393 1.5688 78.57 0.9735 1.0629 0.7914
Stöd 1.2341 1.5640 78.11 0.9688 1.0577 0.7872
1.2311 1.5612 77.82 0.9656 1.0546 0.7845
1.2263 1.5564 77.35 0.9604 1.0494 0.7802

Ekonominyheter

USD – Amerikansk statistik redo påverka marknaderna i dag

USD fick en blandad dag på marknaden i går där riskaversion resulterade i uppgångar mot valutor såsom CHF, medan brittiska nyheter ledde till betydande nedgångar kontra GBP. Valutaparet USD/CHF avancerade med mer än 50 punkter under den europeiska handeln för att så småningom nå en topp på 0,9743, innan paret iscensatte en liten korrigering nedåt och hittade ett stöd på 0,9730 nivån. Valutaparet GBP/USD avancerade med mer än 100 punkter under loppet av dagen, efter att Englands centralbank avstått från att tillkännage en ny runda av penningpolitiska lättnader som vissa investerare hade väntat sig. Paret handlas så högt som 1,5669, för att sedan sjunka till 1,5640 nivån.

I dag har ett parti av amerikanska nyheter potential att skapa volatilitet på marknaden. Valutahandlare kommer att vilja uppmärksamma handelsbalanssiffrorna och arbetslöshetsrapporten vilka släpps 12:30 GMT. Medan den amerikanska handelsbalansen förväntas ha förbättrats något från förra månaden, är antalet amerikaner som lämnat in för första gången arbetslöshetsstöd beräknas ha ökat från förra veckan. Om någon av nyheterna signalerar en nedåtgående trend i den amerikanska ekonomiska återhämtningen, kan riskaversion återvända till marknaden som kan gynna säkra tillflyktsortsvalutor såsom dollarn under eftermiddagens handel.

EUR – Fortsatt Hopp om att åtgärder från ECB kommer begränsa EUR nedgång

EUR hade nedgångar mot flera av dess viktigaste valutarivaler i går efter en sämre än väntad tysk indikator som ledde till riskaversion på marknaden. Valutaparet EUR/USD sjönk med nära 60 punkter som ett resultat för att så småningom nå så lågt som 1,2326. Valutaparet EUR/GBP tog också stora nedgångar efter att den engelska centralbanken avstått från att tillkännage några nya penningpolitiska lättnader för att stärka den brittiska ekonomiska återhämtningen. Valutaparet föll med nästan 70 punkter under loppet av den europeiska handeln för att handlas så lågt som 0,7878.

I dag kommer valutahandlare i EUR vilja uppmärksamma ECB:s månatliga bulletin som släpps klockan 8:00 GMT. Bulletinen ger en översikt av ECB:s ekonomiska prognos för euroområdet. En positiv utsikt kan hjälpa EUR att återta en del av gårdagens nedgångar. Dessutom kommer valutahandlare också vilja att fortsätta övervaka meddelanden som rör ECB:s planer på att begränsa lånekostnaderna i Spanien och Italien. Alla detaljer om planen kan medföra risktagande och hjälpa EUR under loppet av dagen.

Guld – Priset på guld avancerar trots riskaversion

Priset på guld hade måttliga uppgångar under den europeiska handeln i går, trots att riskaversion på marknaden oftast resulterar i att den ädla metallen vänder till baisse. Analytiker hänförde den hausseartade rörelsen till förväntningar om att ECB snart kommer att initiera en ny omgång av stimulansåtgärder för att ge stöd åt de svaga ekonomierna i euroområdet. Priset på guld rörde sig uppåt med nära 14 dollar per uns i går för att nå en topp på 1 616,55 dollar per uns, innan det iscensatte en liten korrigering nedåt.

I dag kommer investerare i guld vilja uppmärksamma den amerikanska handelsbalansen och arbetslöshetssiffrorna, båda satt att släppas klockan 12:30 GMT. Om någon av de indikatorerna kommer in sämre än prognostiserat, kan investerare flytta sina medel från högre avkastningstillgångar som kan medföra att priset på guld vänder till baisse.

Råolja – Amerikanska inventeringsrapporten hjälpte råoljepriset att utvidga dess uppgångar

Priset på råolja avancerade under den europeiska handeln i går, där lägre än förväntad amerikanskt råoljelager signalerade till investerare att efterfrågan i världens ledande oljekonsumerande land har gått upp. Råoljepriset steg med över 1,50 $ per fat, för att nå så högt som 94,68 dollar per fat, innan det iscensatte en korrigering nedåt senare under dagen.

I dag bör valutahandlare uppmärksamma amerikanska nyheter och dess inverkan på risksentimentet bland investerare. Bättre än förväntade nyheter kan hjälpa till att öka risktagandet och också tas som ett tecken på att efterfrågan på råolja i USA fortfarande ökar. I ett sådant fall kan råoljepriset sjunka ytterligare.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Ett baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser nedåt den närmaste tiden. Dessutom ligger Williams Percent Range på samma diagram i det överköpta territoriet. Valutahandlare kommer att vilja öppna korta positioneringar för detta par.

GBP/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar detta valutapar i en intervallhandel, vilket innebär att inga betydande rörelser är prognostiserade vid denna tidpunkt. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning, där en tydligare bild kan komma att presentera sig den närmaste tiden.

USD/JPY

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet har börjat smalna av, vilket tyder på att detta valutapar kan se en prisförskjutning inom en snar framtid. Vidare har Williams Percent Range på veckodiagrammet tagit sig in i det översålda territoriet, vilket signalerar att priset kan söka sig uppåt. Ligga långt i detta valutapar kan vara ett bra val för dagen.

USD/CHF

Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska har bildat ett hausseartat kors, vilket innebär att en korrigering uppåt kan ta form i en snar framtid. Dessutom ligger Williams Percent Range på samma diagram nära det översålda territoriet. Ligga långt i detta valutapar kan vara att föredra för dagen.

Wild Card

AUD/USD

RSI på det dagliga diagrammet är nära att korsa över till det överköpta territoriet, vilket signalerar att en korrigering nedåt kan uppstå. Dessutom har Slow Stokastiska på samma diagram bildat ett baisseartat kors. Forex valutahandlare kanske vill ta tillfället i akt att öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.