Home > EUR hade blygsamma uppgångar trots en svag tysk rapport

EUR hade blygsamma uppgångar trots en svag tysk rapport

EUR såg små uppgångar mot flera av dess viktigaste valutarivaler i går, trots ett sämre än väntat tyskt IFO affärsklimatindex som signalerade en möjlig nedgång i euroområdets starkaste ekonomi. Analytiker hänförde trenden uppåt i EUR med förhoppningar om att ECB snart kommer att vidta åtgärder för att sänka upplåningskostnaderna i Spanien och Italien. I dag är det amerikanska CB konsumentförtroendeindexet prognostiserat att generera mest marknadsaktivitet när indikatorn släpps 14:00 GMT. Om siffran kommer in över den förväntade på 65,8, kan USD vända uppåt mot EUR och JPY.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up up down up down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.2588 1.5904 79.55 0.9723 1.0486 0.8005
1.2537 1.5851 79.10 0.9671 1.0424 0.7960
1.2509 1.5820 78.82 0.9640 1.0386 0.7931
Stöd 1.2461 1.5773 78.38 0.9591 1.0327 0.7886
1.2430 1.5740 78.09 0.9563 1.0296 0.7857
1.2382 1.5691 77.64 0.9510 1.0231 0.7811

Ekonominyheter

USD – Amerikansk konsumentstatistik redo att påverka marknaderna i dag

Den amerikanska dollarn hade relativt små rörelser mot dess viktigaste valutarivaler i går, där en kombination av en helgdag i England och brist på amerikanska nyheter ledde till en låg likviditetsmiljö på marknaden. Valutaparet USD/CHF föll med mer än 30 punkter i mitten av handelsdagen för att handlas så lågt som 101,61, innan en liten korrigering uppåt noterades. Valutaparet handlades på 0,9590 i eftermiddagens handel. Mot CAD deprecierade USD med nästan 20 punkter för att nå så lågt som 0,9893 under middagens handel. Vid slutet av den europeiska handeln rekylerade USD tillbaka till 0,9900 nivån.

I dag kommer den viktigaste nyheten på marknaden sannolikt att vara den amerikanska CB konsumentförtroendeindexet som släpps 14:00 GMT. Analytiker prognostiserar att dagens rapport kommer in på 65,8, något under förra månadens siffra på 65,9. Om nyheterna kommer in under den prognostiserade nivån, kan riskaversion skicka högre avkastningsvalutor såsom EUR lägre under eftermiddagens handel. Senare i veckan kommer valutahandlare vilja uppmärksamma ett tal från Federal Reserves ordförande Ben Bernanke. Investerare väntar ivrigt på fredagens tal för att hitta ledtrådar om en eventuell ny omgång av kvantitativa lättnader i USA och därmed väntas stor volatiliteten på marknaden.

EUR – EUR förblev hausseartad i en långsam nyhetsdag

EUR lyckades appreciera mot flera av dess viktigaste valutarivaler under den europeiska handeln i går, trots ett sämre än väntat tyskt affärsklimatindex och en brist på andra betydande nyheter. Valutaparet EUR/USD handlades så högt som 1,2534 under dagens handel, upp med nära 45 punkter, för att sedan sjunka till 1,2515 nivån. Mot det brittiska pundet (GBP) apprecierade EUR med nära 30 punkter för att nå 0,7927. En korrigering nedåt senare under andra halvan av dagen fick valutaparet EUR/GBP ned till 0,7920 nivån.

En titt in i dagens handel kommer den huvudsakliga nyheten sannolikt bli det amerikanska CB konsumentförtroendeindexet. Dock bör valutahandlare också vilja notera resultaten av euroområdets M3 penningmängd 8:00 GMT. Indikatorn förväntas komma in något över förra månadens vilket om den stämmer kan hjälpa EUR att appreciera vidare mot sina säkra tillflyktsortsvalutor, inklusive USD och JPY. Senare i veckan kommer valutahandlare vilja se till att uppmärksamma resultaten av en tioårig italiensk obligationsauktion, planerad att äga rum på torsdag. En hög efterfrågan på italienska obligationer skulle kunna leda till ökat risktagande på marknaden.

Guld – Priset på guld nådde ett 4 ½ månaders högsta

Priset på guld nådde ett nytt 4 ½ månaders högsta under den asiatiska handeln i går, med spekulationer om att Federal Reserve snart kan inleda en ny omgång av kvantitativa lättnader i USA vilket ledde till risktagande bland investerare. Efter att ha nått så högt som 1 676,66 dollar per uns, fick ädelmetallen känna av mindre nedgångar innan priset stabiliserades runt 1670 dollar per uns.

I dag kommer investerare i guld vilja uppmärksamma ett amerikanskt konsumentförtroendeindex som släpps 14:00 GMT. Om indikatorn kommer in under den förväntade nivån, kan spekulationer om att Federal Reserve snart kan agera, för att stärka den amerikanska ekonomiska återhämtningen, leda till ytterligare risktagande på marknaden. I sådant fall kan priset på guld utvidga sin hausseartade trend.

Råolja – Råoljepriset rasade med rykten om de amerikanska oljelagren

Priset på råolja föll med mer än 3 dollar per fat under eftermiddagens handel i går, då rykten om att USA kan komma att släppa sina strategiska oljereserver om den förestående orkanen hotar produktionen i den Mexikanska golfen. Råoljepriset nådde så lågt som 94,38 dollar per fat innan det iscensatte en liten korrigering uppåt. Råvaran handlades över 95 dollar per fat i slutet av den europeiska handeln.

I dag kommer valutahandlare i råolja vilja följa utvecklingen när det gäller orkanen Issac och dess potential att påverka USA:s produktion. Råoljepriset kan ta igen gårdagens nedgångar om nyheterna resulterar i ökad rädsla för utbudssidan bland investerare. Samtidigt om orkanen uteblir och oljeraffinaderierna inte hotas, kan priset på råolja utvidga gårdagens nedgångar.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet har börjat smalna av, vilket tyder på att detta valutapar kanske ser en prisförskjutning inom en snar framtid. Dessutom har MACD/Osma på samma diagram bildat ett hausseartat kors, vilket tyder på att priset kan vara på uppåtgående. Intagande av långa positioneringar kan vara ett klokt val.

GBP/USD

Medan Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet har passerat in i det överköpta territoriet, visar de flesta tekniska indikatorerna detta par i neutralt territorium. Att ta en vänta och se strategi för detta valutapar kan vara det klokaste valet, där en tydligare bild sannolikt kommer att presentera sig i en nära framtid.

USD/JPY

Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet har börjat smalnat av vilket signalerar att ett tecken på ett skifte i priset skulle kunna ske i en nära framtid. Dessutom verkar MACD/OsMA på samma diagram nära att bilda ett hausseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på denna indikator. Om det hausseartade korset fullbordas, kan det vara ett bra tillfälle att öppna långa positioneringar.

USD/CHF

De flesta tekniska indikatorerna på det dagliga och det veckovisa diagrammet visar detta par i en intervallhandel, vilket gör det svårt att förutsäga den långsiktiga prisutvecklingen. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning, där en tydligare bild kan komma att presentera sig senare i veckan.

Wild Card

Nokia

Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tycks ha bildat ett baisseartat kors, vilket tyder på att en nedåtgående rörelse skulle kunna inträffa i en nära framtid. Denna teori stöds av RSI på samma diagram, som har tagit sig in i det överköpta territoriet. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar i dag.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.