Home > EUR/JPY prispriognos efter att den misslyckades vid 133 två gånger

EUR/JPY prispriognos efter att den misslyckades vid 133 två gånger

Ett dubbelt toppmönster tyder på att fler svagheter ligger framför en. Ett tydligt drag under mönstrets halslinje tyder på fler nackdelar. 130-nivån fungerar som en central nivå.

EUR/JPY-växelkursen riskerar att bilda ett dubbeltoppmönster. En dubbeltopp är ett vändningsmönster som bildas på toppen av en hausseartad trend. Eftersom priset möter horisontellt motstånd, misslyckas det två gånger mot ett område. I fallet med EUR/JPY-paret är detta område 133-134 och nyligen avvisades crosskursen igen vid det.

De japanska yenparen trendade högre under 2021. Som det visade sig var yenen en av de svagaste valutorna på FX-instrumentpanelen, och det enda som hindrade EUR/JPY-crosskursen från att höjas ännu mer var den svagare euron.

I går sjönk EUR/USD-paret under 1,15 som en reaktion på den stigande amerikanska inflationen. EUR/JPY-crosset reagerar på de olika rörelserna i de två stora paren som det representerar – EUR/USD och USD/JPY. Med andra ord, om EUR/USD faller 1% och USD/JPY stiger 1%, förblir crosset, EUR/JPY, oförändrat eller platt.

Därför måste den omvända korrelationen för EUR/USD och USD/JPY ändras för att det dubbla toppmönstret ska bildas. En av de två stora måste avvika. Till exempel kan EUR/USD konsolideras under 1,16 ett tag, och samtidigt kan USD/JPY sjunka till 108. En sådan utveckling skulle utlösa mer svaghet i EUR/JPY-paret.

Vad behöver hända härnäst för att dubbeltoppen ska bekräftas?

Några saker måste hända för att mönstret ska bekräftas. För det första är en daglig stängning under 130-nivån obligatorisk. Denna nivå fungerade som en pivotal sådan, och den fungerade både som motstånd mot prisets rörelse mot uppsidan och som stöd för en rörelse mot nedsidan.

För det andra visar diagrammet ovan att 128-området är kritiskt för EUR/JPY-crossparet. Det är området som paret hoppade från nyligen och därför bör vi förvänta oss att det kommer att fungera som stöd vid varje nytt försök att bryta det.

Slutligen, en daglig stängning under 128 skulle dra handlarnas uppmärksamhet mot mönstret med dubbeltopp. Om vi inte ser ett sådant drag, är den dubbla toppen bara ett antagande. Men en daglig stängning under det bör utlösa mer svaghet, eftersom stopp sannolikt kommer att ligga under nyckelnivån.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto