Home > EUR rasade kontra dess stora valutarivaler

EUR rasade kontra dess stora valutarivaler

Euron utvidgade sin baisseartade trend mot de flesta av dess viktigaste valutapar under gårdagens handel, efter att investerares farhågor för den spanska skuldkrisen lett till ökad riskaversion på marknaden. Vänder vi oss mot dagens aktiviteter kommer valutahandlare vilja uppmärksamma ett parti av nyheter från både euroområdet och USA. Närmare bestämt väntas det tyska ZEW affärsklimatindexet och det amerikanska bygglovindexet som släpps 9:00 och 12:30 GMT generera volatilitet på marknaden. Positiva tyska nyheter kan hjälpa EUR att återta en del av sina senaste nedgångar.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend
Veckotrend
Motstånd 1.3186 1.5986 81.58 0.9234 1.0433 0.8308
1.3141 1.5940 81.16 0.9188 1.0390 0.8285
1.3112 1.5912 80.91 0.9160 1.0364 0.8270
Stöd 1.3067 1.5866 80.50 0.9114 1.0320 0.8246
1.3039 1.5837 80.24 0.9086 1.0294 0.8231
1.2993 1.5791 79.83 0.9041 1.0251 0.8208

Ekonominyheter

USD – USD fortsätter att depreciera mot tillflyktsortsvalutor

Den amerikanska dollarn föll mot säkra tillflyktsortvalutor i går, bland annat JPY, då valutahandlare fortsatte att fly riskfyllda tillgångar efter svaga internationella nyheter. Bättre än väntade amerikanska detaljhandelssiffror och den underliggande detaljhandelsrapporten gjorde lite för att hjälpa valutaparet USD/JPY, som nådde ett sju veckors lägsta på 80,28 under eftermiddagens handel. Dollarn hade bättre lycka mot högre avkastningsvalutor, såsom AUD och EUR under förmiddagens handel. Dessa uppgångar raderades dock ut så småningom i slutet av den europeiska handelsdagen.
Vänder vi oss mot dagens handel kommer valutahandlare i USD vilja fokusera sig på dagens amerikanska bygglovindex planerad att släppas klockan 12:30 GMT. Analytiker prognostiserar att siffran väntas komma in på 0,71 miljoner och skulle detta vara korrekt ger det signaler om ökad aktivitet och tillväxt i den amerikanska ekonomin. USD kan få ett uppsving mot JPY efter nyheten, under förutsättning att det kommer in på eller över förväntan. Samtidigt varnar analytiker för att om nyheterna kommer in lägre än väntat, kan valutaparet USD/JPY fortsätta sin kräftgång.

EUR – Oron för den spanska skuldkrisen fick EUR att notera nya bottennoteringar

Euron föll till ett två månaders lägsta mot den USD och ett och ett halv års lägsta mot GBP under handeln i går, då valutahandlare fortsätter att fly riskfyllda tillgångar på grund av skuldkrisen i Spanien. Valutaparet EUR/USD sjönk snabbt under den viktiga psykologiska 1,3000 nivån i mitten av handelsdagen innan det iscensatte en viss återhämtning under eftermiddagens handel. Vid slutet av dagen hade paret stabiliserat sig på 1,3050 nivån. Valutaparet EUR/GBP föll till så lågt som 0,8208 i går innan det iscensatte en vändning. Vid slutet av den europeiska handeln låg paret vid 0,8240 nivån.
Valutahandlare kommer att vilja notera resultatet av det tyska ZEW affärsklimatindexet i dag, planerad att släppas klockan 9:00 GMT. Som den största ekonomin i euroområdet, tenderar tyska indikatorer ha en betydande inverkan på EUR. Med analytiker som förutspår att dagens nyheter ska komma in på 19,7, skulle detta signalera en optimism i den tyska ekonomin och kan hjälpa EUR att rekylera tillbaka från sin nuvarande trend.
Senare i veckan kommer valutahandlare vilja uppmärksamma torsdagens spanska auktion av obligationer. Med oro för den spanska skuldsituationen som dominerar marknaden, väntas betydande volatilitet efter torsdagens nyheter.

JPY – JPY hade kraftiga uppgångar kontra valutaparet EUR/USD

JPY hade stora uppgångar mot dess viktigaste valutarivaler i går, då valutahandlare fortsatte att fly riskfyllda tillgångar med de spanska skuldbekymren i förgrunden. Valutaparet EUR/JPY sjönk med mer än 100 punkter och nådde så lågt som 104,61 innan paret iscensatte en liten korrigering uppåt under eftermiddagens handel. Valutaparet stabiliserade sig så småningom runt 105,00 nivån. Valutaparet USD/JPY föll till ett sju veckors lägsta på 80,28 innan det iscensatte en mindre korrigering för att stabilisera sig på 80,40.
Vänder vi oss mot dagens aktiviteter kommer valutahandlare vilja uppmärksamma nyheter både från euroområdet och USA. Medan analytiker förutspår marknadssentiment förblir hausse mot JPY för en överskådlig framtid, kan positiva nyheter i dag hjälpa EUR och USD att återta en del av deras senaste nedgångar.

Råolja – Råoljepriset fortsätter att sjunka med ökad riskaversion på marknaderna

Råoljepriset hade ännu en baisseartad dag på marknaden, där en ökad riskaversion på grund av den spanska skuldkrisen drev investerare bort från råvaran. Dessutom har minskade spänningar mellan Iran och västvärlden lättat på rädslan för utbudssidan bland investerare i råolja. Råoljepriset nådde så högt som 103,82 dollar per fat under eftermiddagens handel, innan det föll till 102,25 dollar per fat mot slutet av den europeiska handeln.
I dag kommer köpare i råolja vilja uppmärksamma det tyska ZEW affärsklimatindexet. Skulle siffran komma in på eller över analytikernas prognoser, kan investerare besluta sig för att återgå till högre avkastningstillgångar, som kan leda till att priset på råolja stiger åter. Med detta sagt och sentimentet på marknaden fortfarande baisse mot euron, kan eventuella uppgångar i råoljepriset bli kortlivat.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Det dagliga diagrammets Williams Percent Range har tagit sig in i det översålda territoriet vilket indikerar att en korrigering uppåt kan ske inom den närmaste tiden. De flesta tekniska indikatorerna visar att detta valutapar för närvarande handlas i ett intervall. Intagande av en vänta och se strategi kan vara ett klokt val till dess att en tydligare bild framkommer.

GBP/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna på det veckovisa diagrammet visar på en intervallhandel, vilket innebär att inga betydande långsiktiga rörelser är prognostiserade vid denna tidpunkt. Williams Percent Range på det dagliga diagrammet pekar mot en möjlig hausseartad rörelse den närmaste tiden. Valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i detta valutapar under tiden, men var uppmärksam på plötsliga nedåtgående korrigeringar.

USD/JPY

Ett baisseartat kors verkar ha bildats på det veckovisa diagrammets MACD/Osma, vilket innebär att nedåtriktad rörelse kan uppstå under de kommande dagarna. Kan vara en klok långsiktig strategi att öppna korta positioneringar, men valutahandlare kommer att vilja se upp för några mindre uppåtgående korrigeringar.

USD/CHF

En sammandragning av Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet visar att detta valutapar kan se ett prisskifte de kommande dagarna. Valutahandlare kommer vilja också notera att ett baisseartat kors har bildats på samma diagrams MACD/Osma. Om korset fullbordas, kan det vara ett tecken på en förestående korrigering nedåt.

Wild Card

Hang Seng Index

Ett baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska har börjat ta form vilket indikerar rörelser nedåt den närmaste tiden. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram börjat röra sig in i det överköpta territoriet. Forex valutahandlare vilja följa dessa båda tekniska indikatorer då de kan vara ett tecken på en förestående baisseartad korrigering.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.