Home > EUR rasade som en följd av ECB:s passivitet

EUR rasade som en följd av ECB:s passivitet

Fortsatt passivitet av den europeiska centralbanken att sänka upplåningskostnaderna i Spanien och Italien tyngde EUR under hela dagen i går. Nyheterna i kombination med positiv amerikansk statistik bidrog också till att USD vända sin baisseartade utveckling under eftermiddagens handel. När vi stänger den här veckan, innebär en frånvaro av signifikanta nyheter från USA sannolikt att risksentimentet bestäms av några tillkännagivanden från euroområdet. Om ECB motvilligt fortsätter att inte presentera några nya initiativ för att bekämpa skuldkrisen i euroområdet, kan riskobenägenheten fortsätta och EUR fortsätta att depreciera.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Motstånd 1.2400 1.5726 79.63 0.9871 1.0632 0.7962
1.2348 1.5679 79.15 0.9820 1.0581 0.7915
1.2314 1.5643 78.87 0.9785 1.0549 0.7882
Stöd 1.2260 1.5594 78.42 0.9738 1.0496 0.7835
1.2227 1.5569 78.11 0.9706 1.0464 0.7806
1.2174 1.5518 77.64 0.9655 1.0413 0.7758

Ekonominyheter

USD – Positiva amerikanska nyheter gynnade USD

Bättre än väntade amerikanska nyheter skickade USD högre mot flera av dess viktigaste valutarivaler i går. Både de veckovisa arbetslöshetssiffrorna och handelsbalanssiffrorna signalerade tillväxt och ökade investerares förtroende för den amerikanska ekonomiska återhämtningen. Valutaparet USD/CHF avancerade med nära 80 under loppet av dagens handel för at nå så högt som 0,9775, innan det iscensatte en liten korrigering för att falla till 0,9760 nivån. Mot JPY apprecierade USD med mer än 40 punkter under andra halvan av dagens handel för att handlas så högt som 78,73.

Sett till dagens handel kan den säkra tillflyktsortsvalutan förlänga gårdagens uppgångar om investerares förtroende för euroområdets ekonomiska återhämtning fortsätter att minska. Om den europeiska centralbanken inte kommer med några tillkännagivanden om nya initiativ för att sänka upplåningskostnaderna i regionen, kan USD fortsätta sin hausseartade trend mot sina högre avkastningsvalutor. Med detta sagt kan en ökning av riskaversion på marknaden leda till att USD vänder till hausse kontra JPY.

EUR – EUR vände nedåt efter tidigare uppgångar

Euron fick känna av nedgångar mot flera av dess viktigaste valutarivaler i går, där investerares tro på ECB:s förmåga att bekämpa skuldkrisen i euroområdet börjat falla. Valutaparet EUR/USD sjönk med nära 100 punkter under den europeiska handeln, för att så småningom nå så lågt som 1,2284, innan det iscensatte en lättare återhämtning och stabilisering på 1,2300 nivån. Mot JPY föll EUR med mer än 90 punkter för att handlas till så lågt som 96,31. Med detta sagt lyckades EUR rekylera tillbaka i kvällens handel nära 96,90 nivån.

Tar vi en titt på dagens handel kommer, utöver eventuella meddelanden från euroområdets tjänstemän om regionens skuldkris, valutahandlare i EUR också vilja uppmärksamma det brittiska PPI redo att släppas 8:30 GMT. Indikatorn förväntas komma in på 1,3 %, betydligt högre än förra månadens -2,2 %. Om det stämmer, kan risktagande återvända till marknaden och EUR kan få ett lätt uppsving under mitten av dagens handel kontra tillflyktsortsvalutor.

Guld – Priset på guld kände av lättare nedgångar

Priset på guld sjönk under den första delen av handelsdagen i går, där en brist på förtroende för euroområdets ekonomiska återhämtning tyngde ner de högre avkastningstillgångarna. Den dyrbara metallen sjönk med nära 8 dollar för ett uns för att nå så lågt som 1 609,39 $ för ett uns. Med detta sagt kom amerikanska nyheterna in bättre än väntad senare på dagen, vilket hjälpte priset på guld att rekylera tillbaka till 1615 $ nivån.

I dag kommer investerare i guld vilja uppmärksamma eventuella meddelanden ut ur euroområdet och hur de fortsätter att påverka risktagandet på marknaden. Om investerares förtroende för ECB:s förmåga att sänka de spanska och italienska lånekostnaderna får sig ytterligare en törn, kan priset på guld vända till baisse innan marknaderna stänger för helgen.

Råolja – Råoljepriset drog fördel av nyheter från USA

Priset på råolja handlades stadigt under större delen av dagen, med utbudssidan som hyste farhågor för spänningarna i Mellanöstern vilket hjälpte råvaran att hålla i sina senaste uppgångar. Dessutom hade råoljepriset lättare uppgångar under eftermiddagens handel, efter bättre än väntade amerikanska rapporter vilket signalerade till investerare att efterfrågan i världens ledande oljekonsumerande land kan gå upp. Råoljpriset avancerade så högt som 94,02 dollar per fat för dagen.

I dag kommer investerare i råolja vilja fortsätta att följa all utveckling i Mellanöstern, särskilt med tanke på spänningarna mellan Iran och väst. Varje upptrappning i den pågående konflikten om Irans omtvistade kärnenergiprogram, kan resultera i att oljepriset stiger kraftigt innan marknaderna stänger för veckan.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Ett baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser nedåt den närmaste tiden. Dessutom ligger Williams Percent Range på samma diagram i det överköpta territoriet. Valutahandlare kommer vilja öppna korta positioneringar för detta par.

GBP/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar detta valutapar i en intervallhandel, vilket innebär att inga betydande rörelser är prognostiserade vid denna tidpunkt. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning, där en tydligare bild kan komma att presentera sig den närmaste tiden.

USD/JPY

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet har börjat smalna av, vilket tyder på att detta valutapar kan se en prisförskjutning inom en snar framtid. Vidare har Williams Percent Range på veckodiagrammet tagit sig in i det översålda territoriet, vilket signalerar att priset kan söka sig uppåt. Ligga långt i detta valutapar kan vara ett bra val för dagen.

USD/CHF

Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska har bildat ett hausseartat kors, vilket innebär att en korrigering uppåt kan ta form i en snar framtid. Dessutom ligger Williams Percent Range på samma diagram nära det översålda territoriet. Ligga långt i detta valutapar kan vara att föredra för dagen.

Wild Card

Nasdaq 100

Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska har bildat ett baisseartat kors, vilket signalerar att en korrigering nedåt kan uppstå inom en snar framtid. Dessutom har RSI på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet. Detta kan vara ett bra tillfälle för valutahandlare att öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto