Home > EUR rasar på förnyad oro för den grekiska skuldkrisen

EUR rasar på förnyad oro för den grekiska skuldkrisen

EUR rasade genom hela handelsdagen i går after att ett planerat möte mellan euroområdets finansministrar blev inställt. Mötet skulle ha resulterat i att Grekland skulle få det mycket nödvändiga räddningspaketet. Det inställda mötet togs som en signal att länderna i EU är oroliga för att Grekland inte kommer att kunna leva upp till sina förpliktelser som krävs för att kunna få det viktiga räddningspaketet. Ser vi till dagens handlingar kommer valutahandlare att vilja övervaka den grekiska situation för ledtrådar till vart euron är på väg. Dessutom väntas en flora av amerikanska rapporter släppas 13:30 GMT, vilka kan generera tung volatilitet.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up up down down up
Veckotrend down down up up no down
Motstånd 1.3166 1.5799 78.65 0.9324 1.0832 0.8383
1.3102 1.5743 78.39 0.9269 1.0765 0.8355
1.3062 1.5709 78.23 0.9235 1.0724 0.8337
Stöd 1.2999 1.5652 77.97 0.9177 1.0656 0.8308
1.2960 1.5618 77.81 0.9145 1.0616 0.8291
1.2896 1.5562 77.56 0.9090 1.0548 0.8262

Ekonominyheter

USD – USD apprecierar efter ny oro för euroområdet

Den amerikanska dollarn hade stora uppgångar mot flera av dess viktigaste valutarivaler i går, efter att nyheter från eurozonen kastat skuggor över Greklands förmåga att kunna säkra det mycket behövliga räddningspaketet. Valutaparet EUR/USD föll så lågt som 1,3065 innan det iscensatte en korrigering uppåt för att stänga handelsveckan på 1,3100. Kontra den schweiziska francen tog USD ett skutt uppåt med närmare 100 punkter innan den stabiliserades runt 0,9215 nivån.

Vänder vi oss till dagens handlingar väntas en flora av amerikanska nyheter vilka troligtvis kommer att generera betydande volatilitet på marknaden. Valutahandlare kommer vilja uppmärksamma bygglovindexet och PPI indexet såväl som den veckovisa arbetslöshetsrapporten. De anses alla solida indikatorer för det ekonomiska hälsotillståndet i ekonomin och om de är positiva kan de ge greenbacken en skjuts uppåt i eftermiddagens handel. Dessutom väntas ett tal från Federal Reserves ordförande Bernanke 14:00 GMT som kan leda till ökad aktivitet på marknaden. Ett tal som visar optimism vad gäller den amerikanska ekonomin kan hjälpa USD utvidga sin hausseartade trend kontra euron.

EUR – Riskaversion fick EUR att vända till baisse

Euron rasade kontra de säkrare tillflyktsortsvalutorna i går efter nyheterna om att det godkända räddningspaketet för Grekland har blivit fördröjt. Nyheten ledde till att valutahandlare övergav euron till favör för mer säkra tillgångar som USD och JPY. Tidigare löften från Kina om att fortsätta köpa Europeiska skuldpapper ignorerades i stort sett efter att de grekiska nyheterna kommit ut. Valutaparet EUR/USD föll under den psykologiskt viktiga nivån på 1,3100, medan EUR kontra JPY tappade över 100 punkter under eftermiddagens handel.

Ser vi till dagens handlingar kommer valutahandlare att vilja övervaka den grekiska situation för ledtrådar till vart euron är på väg. Med räddningsaktionen för närvarande ifrågasatt, kan euron få det svårt att vända på sin baisseartade trend. Lägg till farhågorna för att Grekland fortfarande kan ställa in sina betalningar på sina skulder även om landet lyckas ro i land räddningspaketet bådar detta inte väl för euron. Med detta i åtanke, upprepar Kina att landet kommer att fortsätta köpa skuldpapper från eurozon, kan euron komma att stabiliseras kontra dess större valutarivaler.

JPY – JPY apprecierar kontra EUR efter grekiska nyheter

Valutaparet EUR/JPY hade en topp så högt som 103,50 under den europeiska handeln i går, efter ett löfte från China om att fortsätta köpa upp skulder i euroområdet. Valutaparet lyckades inte behålla sin uppåtgående fart och föll väl över 100 punkter efter att det meddelats att det kan bli förseningar i det utlovade räddningspaketet för Grekland.

Ser vi till dagen aktiviteter är nyheter från euroområdet prognostiserade att än en gång få en inverkan på nivån i risktagandet på marknaden. Valutahandlare kommer vilja uppmärksamma varje uppdatering vad gäller den grekiska skuldkrisen. Om inga positiva nyheter släpps kan JPY fortsätta att röra sig uppåt mot fler riskfyllda valutor såsom euron.

Råolja – Råoljepriset behåller sin hausseartade trend med spänningar i Mellanöstern

Priset på råolja fortsatte att stiga i går med iranska hot om att begränsa exporten av råolja vilket ledde till ökad oro hos investerare för att utbudssidan skulle minska. Råoljepriset steg till så högt som 102,44 dollar per fat sent i den europeiska handeln innan det stabiliserades runt 101,50 dollar per fat. Råoljepriset lyckades behålla sin hausseartade fart trots oro för den grekiska skuldbördan vilket fick investerare att söka sig bort från mer riskfyllda tillgångar genom hela handelsdagen.

I dag kommer valutahandlare vilja fortsätta att övervaka situationen i Mellanöstern. Varje åtgärd av Iran att begränsa oljeexporten till Europa kan resultera i högre råoljepriser. För stunden tycks det som om situation inte lugnar sig är det troligt att råoljan kommer att hålla sig över nivån på 100 dollar per fat.

Tekniska nyheter

EUR/USD

I spåren av de dramatiska skiftningar de senaste dagarna är de tekniska indikatorerna inte övertygande i vilken riktning detta valutapar är på väg. Stokastiska Slow på det veckovisa diagrammet har format ett baisseartat kors, vilket indikerar att en nedåtgående prisrörelse kan komma att ske den närmaste tiden. Samtidigt svävar Williams Percent Range i det översålda territoriet. Valutahandlare kan kanske vilja ta en avvaktande hållning för detta valutapar i dag.

GBP/USD

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet verkar ha börjat strama åt, vilket indikerar att ett skifte i priset kan inträffa den närmaste tiden. Stokastiska Slow på samma diagram har bildat ett hausseartat kors, som i princip innebär en rörelse uppåt. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar inför en brytning uppåt.

USD/JPY

De flesta tekniska indikatorerna placerar detta valutapar i det överköpta territoriet, vilket indikerar att en nedåtgående rörelse kan komma att inträffa den närmaste tiden. Dessa inkluderar Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet som för närvarande ligger vid -10, och RSI på det dagliga diagrammet som har planat ut vid 90. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar.

USD/CHF

De flesta tekniska indikatorerna på det dagliga och 8-timmarsdiagrammet placerar detta par i neutralt territorium vilket betyder att inga större marknadsrörelser väntas ske. Med detta sagt har Williams Percent Range långsamt börja driva in i det överköpta territoriet. Denna vecka kommer valutahandlare vilja hålla ett öga på denna indikator. Om den går över -20, kan valutaparet få se en vändning nedåt.

Wild Card

GBP/NZD

Det dagliga diagrammets Williams Percent Range has tagit sig in i det översålda territoriet, vilket indikerar att en uppåtgående korrigering kan komma att ske inom den närmaste tiden. Denna teori stöds av RSI på samma diagram som har sjunkit under 30 nivån. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i dag inför en möjlig brytning uppåt.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.