Home > EUR under tryck pressad av försvagade europeiska obligationsmarknader

EUR under tryck pressad av försvagade europeiska obligationsmarknader

Sentimentet i Europa försämras med trycket som kvarstår på de spanska och italienska obligationerna. Både greenbacken (USD) och tyska obligationer utklassar i denna typ av handelsmiljö, samtidigt som råvaror i allmänhet är lägre. Råolja är det enda undantaget där priset testar den psykologiska nivån på 100 dollar per fat.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down no down down
Veckotrend down down down up up up
Motstånd 1.3860 1.6450 79.30 0.9450 1.0750 0.8830
1.3650 1.6100 77.85 0.9330 1.0450 0.8655
1.3480 1.5850 77.50 0.9310 1.0340 0.8600
Stöd 1.3410 1.5715 76.80 0.9080 1.0050 0.8485
1.3250 1.5680 76.10 0.8760 0.9925 0.8360
1.3145 1.5270 75.63 0.8570 0.9860 0.8285

Ekonominyheter

USD – USA: s ekonomi fortsätter att visa förbättringar

Data som släpptes igår visar att den amerikanska ekonomin fortsätter att återhämta sig. Detaljhandelssiffrorna steg med 0,5 % på prognostiserade konsensus av 0,3 %. Också positivt för den amerikanska ekonomin var den underliggande detaljhandelsförsäljningen som klättrade 0,6 % i oktober till skillnad från analytikers prognoser på 0,5 %. Empire State tillverkningsindexet kom in starkare vilket indikerade ytterligare tillväxt.

Den statistikuppgift som sticker ut från gårdagens fyllda ekonomiska kalender är den än förväntade nedgången i producentpriserna. PPI för oktober månad föll med 0,3 %. Prognoser var för en nedgång på 0, 4 %. Minskat inflationstryck är ett orosmoment som Federal Reserves ordförande Ben Bernanke har givit uttryck för vid flera tillfällen. Detta gör att dagens publicerande av konsumentprisindex (KPI) allt viktigare. Skulle konsumentprisindex visa en nedgång i inflationssiffrorna kan detta stödja Federal Reserves sak för ett deflationistiskt hot och öka sannolikheten för ett ingripande från Fed om att använda fler verktyg för att underlätta den amerikanska penningpolitiken ytterligare. En ny omgång av kvantitativa lättnader kommer sannolikt att försvaga greenbacken (USD) kontra de stora valutorna.

EUR – Tecken på stress på marknaden med problemen i Europa

Det finns indikatorer som antyder om förhöjda nivåer av spänning på de finansiella marknaderna. Italienska 10-åriga statsobligationer är tillbaka nära 7 % Ett rykte om en italiensk nedgradering kan ligga bakom den kraftiga rörelseförändringen. Spanska 10-års statsobligationsränta ligger också en bra bit över 6 %. Dessutom har skillnaden mellan den tyska 10-åriga Bund obligationen och den franska motsvarigheten skjutit i höjden till 185. Detta visar att den rådande stressen inte är bara kännbart för de obligationerna i de perifera nationerna utan också i kärnan av Europa. Lägga till spänningen på den europeiska obligationsmarknaden är talet om ökade marginaler för de spanska obligationerna. Förra veckans ökade krav på marginaler för de italienska obligationerna utlöste en massavveckling i positioneringar, vilket ökade säljtrycket på den europeiska valutan.

Ekonomiska farhågor börjar också hinna ikapp euroområdet. Statistik på måndagen visade att både de franska och tyska ekonomierna fortsätter att expandera i en måttlig takt. Dock har det ekonomiska stämningsläget rört sig lägre med det tyska ZEW affärsklimatindexet som föll till -55,2, den lägsta nivån för enkätundersökningen sedan hösten 2008.

En kombination av finanspolitiska problem och en vikande konjunktur är inte en bra kombination för euron och ytterligare nedgångar i valutan väntas. Kortsiktigt stöd ligger kvar på från den 10 november låga på 1,3480 med ett brott här skulle öppna dörren tillbaka till oktober låga på 1,3150. Motstånd hittar vi vid måndagens höga nära 1,3800.

JPY – Inga åtgärder väntas från den japanska centralbanken (BoJ)

BoJ avslutar de två policymötena och ingen politisk förändring förväntas. Med tanke på att BOJ lättade på penningpolitiken vid sitt möte i oktober genom att öka sitt program för köp av tillgångar och bättre än väntade BNP-siffror för tredje kvartalet, kommer BoJ sannolikt att fortsätta att betona sin beslutsamhet att stödja den japanska ekonomin och bekämpa styrkan i JPY.

Den japanska valutan (JPY) fortsätter att öka både mot greenbacken (USD) och i valutakorsen med valutahandlare som söker sig till trygga hamnar med tanke på den europeiska skuldkrisen. De senaste COT IMM data visar att spekulanter ökade sina långa positioneringar i JPY gentemot USD, trots hotet om intervention från finansministeriet. Stöd för valutaparet hittar vi vid måndagens låga 76,80, följt av bottennoteringens låga på 75,55. Motstånd kommer in vid måndagens höga på 77,50.

Råolja – Spotpriset på råolja stiger trots en starkare USD

Spotpriset på råolja var högre för dagen trots uppgångar för USD. Katalysatorn som låg till grund för uppgången var positiv ekonomisk statistik från USA. Både detaljhandelssiffrorna och Empire State tillverkningsindexet kom in väl över den prognostiserade konsensus. En annan drivande faktor för råvarans uppgångar kan ha varit förväntningar om ytterligare penningpolitiska stimulanser från Federal Reserve. Spotpriset på råolja har stigit med nästan 33 % sedan oktobers låga. Kanske förväntar sig marknaden en förbättrad amerikansk ekonomi?

Det är en sällsynthet att se råoljepriset stiga medan den amerikanska dollarn stärks eftersom det finns vanligtvis en negativ korrelation mellan dessa två tillgångar. Valutahandlare bör hålla ett getöga på det psykologiskt viktiga 100 dollar per fat märke. Spotpriset på råolja har inte handlats vid en sådan hög nivå sedan juli. För ytterligare teknisk analys se Wild Card avsnittet i dagens FOREXYARD dagliga nyheter.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Återhämtningsförmågan i euron har lett till att många valutahandlare börjat tillämpa en strategi att sälja ut valutaparet EUR/USD på rallyn. Den viktigaste motståndsnivån ligger på 1,3860 från början av novembers konsolideringsmönster. Detta är också 50 % retracement från slutet av oktober till början av novembers sjunkande trend (från 1,4246 till 1,3483). Närmanden mot denna viktiga nivå gör att valutaparet kan komma stöta på ett säljtryck. Både det månatliga och veckovisa diagrammets Stokastiska Slow fortsätter att gå lägre och initialt stöd i inledningsskedet kan hittas på 1,3650, följt av förra veckans bottennotering på 1,3480. En brytning här kan öppna dörren till 1,3145 från oktober låga Ytterligare stöd finns på 200-dagars glidande medelvärde vid 1,4105.

GBP/USD

Det brittiska pundet (GBP) har stött på ett säljtryck i sin färd mot det 200-dagars glidande medelvärde som kommer in på 1,6140. Detta medelvärde i prisrörelsen kommer in precis ovanför ett hausseartat flaggmönster som ligger på det dagliga diagrammet. Stödlinjen i diagrammets mönster faller från 26 oktobers låga och har en potential för en prisrörelse på 480 punkter, vilket gör att augusti höga på 1,6615 är ett praktiskt mål. Om valutaparet inte kan ta sig ur konsolideringsmönstret kan stöd finnas på 1,5850 och 1,5680.

USD/JPY

Yenen styrka har åter uppstått efter en period av små rörelser. Valutaparet USD/JPY kan komma få stöd vid dess 55-dagars glidande medelvärde på 76,95 även om den enkelriktade prisåtgärden ger en vink om ytterligare nedgångar i valutaparet. Ytterligare stöd kan finnas på 76,10 från botten av septembers konsolidering med en slutdestination på minst den rekordlåga nivån av 75,63. Motstånd kan hittas från september höga på 77,85, medan den långsiktiga nedåtgående trenden från 2007 höga ligger på 79,30.

USD/CHF

Valutaparet USD/CHF hade ett brott men misslyckades med att ta ett viktigt steg ovanför motståndet på 0,9080 från den 20 oktobers höga. En ytterligare uppgång kommer sannolikt rikta in sig på hög oktober höga av 0,9310. Valutahandlare bör också hålla ett öga på det 20-månaders glidande medelvärde som kommer in på 0,9450. Initialt stöd för valutaparet hittas nära 0,8950 följt av september låga på 0,8760.

Wild Card

Råolja

Spotpriset på råolja har stigit med nästan 33 % från oktobers bottennoteringar, där den stannade upp kort före 100 dollar per fat, en viktig psykologisk nivå. Forex valutahandlare bör notera att detta pris har ytterligare betydelse eftersom det ligger nära 61 % Fibonacci retracement (99,50 dollar per fat) från prisrörelsen som lägre härrör från maj höga till oktober låga. Motstånd hittar vi på 103,40 dollar per fat från mitten av majs konsolidering. Stödet ligger på 94, 50 från oktobers höga per fat.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.