Home > EUR undkom ett fyra månaders lägsta

EUR undkom ett fyra månaders lägsta

Medan EUR fortsatte sin baisseartade trend mot sina viktigaste valutarivaler under gårdagens börshandel, undkom den ett nytt fyra månaders lägsta mot USD. Marknaden var ovanligt lugn, då en helgdag i Europa resulterade i begränsade rörelser bland de mest omsatta valutaparen. När vi nu går mot slutet av handelsveckan kommer valutahandlare vilja notera att ännu en långsam nyhetsdag kan resultera i låg likviditet på marknaden. Normalt leder låg likviditet på marknaden i överdrivna rörelser bland valutaparen och råvaror till synes utan anledning. Varje omnämnande av ytterligare problem från euroområdet kan resultera i en betydande nedgång för EUR.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up down up
Veckotrend down down down up down up
Motstånd 1.2804 1.5857 80.58 0.9573 0.9939 0.8149
1.2762 1.5800 80.01 0.9522 0.9887 0.8101
1.2733 1.5766 79.65 0.9490 0.9854 0.8073
Stöd 1.2670 1.5710 79.09 0.9439 0.9799 0.8025
1.2641 1.5676 78.73 0.9407 0.9761 0.7996
1.2594 1.5619 78.16 0.9356 0.9714 0.7948

Ekonominyheter

USD – Tillverkningsdata fick USD att rasa

USD deprecierade mot den japanska yenen under eftermiddagens handel i går, efter en betydligt sämre än väntat Philly Fed tillverkningsindex. Tillverkningsindexet kom in på -5,8, långt under det prognostiserade på 10,3. Efter nyheterna föll valutaparet USD/JPY med nära 50 punkter innan de hittade stöd runt 79,75 nivån. Mot CHF såg USD uppgångar i tidig morgon handel innan den vände senare under dagen. Efter att ha nått så högt som 0,9480, började valutaparet USD/CHF falla för att så småningom nå 0,9445 nivån.

När vi nu börjar närma oss veckoslutet kommer valutahandlare i USD vilja notera att en långsam nyhetsdag kan resultera i överdrivna rörelser på marknaden till synes utan anledning. Dessutom bör uppmärksamhet ägnas åt tillkännagivanden som kommer ut från euroområdet, särskilt med avseende på de eventuella effekterna den nuvarande grekiska politiska krisen kan få för andra skuldsatta länder i regionen, däribland Italien och Spanien. Negativa meddelanden kan tynga mer riskfyllda valutor, vilket kan resultera i uppgångar i USD under hela den europeiska handeln.

EUR – EUR begränsade sina nedgångar i en händelsefattig handelsdag

Efter att ha fallit så lågt som 1,2666 under förmiddagens handel, lyckades EUR återta en del av sina nedgångar kontra USD och nådde så högt som 1,2736. Valutan kunde dra nytta av de svaga amerikanska siffror i tillverkningsindustrin, vilket fick USD att vända till baisse. Analytikerna var snabba med att varna om farhågorna att Grekland kommer att tvingas lämna euroområdet tyngde EUR och att eventuella uppgångar kan visa sig vara tillfälliga. Riskaversionen på marknaden efter den svaga rapporten från USA fick EUR depreciera mot den japanska yenen. Valutaparet EUR/JPY föll med över 60 punkter i mitten på dagens handel och nådde eventuellt 101,32.

Vänder vi oss mot dagens handel kan EUR möjligtvis försvara sina uppgångar kontra USD, om investerare bedömer att den svaga amerikanska rapporten kommer att leda till att Federal Reserve inleder en ny omgång av kvantitativa lättnader. Detta för att bidra till att sätta fart på den amerikanska ekonomiska återhämtningen. Samtidigt kommer valutahandlare att vilja komma ihåg de grundläggande faktorerna i euroområdet som fortfarande är mycket svaga. Ytterligare negativa meddelanden i dag, särskilt med avseende på den ekonomiska och politiska situationen i Grekland, skulle kunna leda till ytterligare nedgångar för EUR kontra JPY.

AUD – AUD drog nytta av positiv asiatisk statistik

Den australiska dollarn lyckades appreciera mot USD efter följande positiva nyheter från Japan under tidig morgonhandel i går. Nedslående tillverkningssiffror från USA fick valutaparet AUD/USD att stiga ytterligare. Totalt sett var valutaparet up med nästan 60 punkter under den europeiska handeln och nådde så högt som 0,9951 under eftermiddagens handel. AUD var inte så lyckligt lottad mot den säkra tillflyktsortsvalutan JPY. Valutaparet AUD/USD föll med nära 100 punkter under loppet av dagen för att nå så lågt som 79,04.

Sett till dagens aktiviteter kan den senaste tidens nedslående nyheter från USA hjälpa AUD att utvidga gårdagens uppgångar innan marknaden stänger för veckan. Den politiska oron i euroområdet har avhållit investerare från att flytta sina pengar till mer riskfyllda tillgångar. Med marknadssentimentet för närvarande i baisse mot högre avkastningsvalutor, kan AUD sjunka ytterligare mot JPY.

Råolja – Råoljepriset hade en lätt hausseartade uppgång

Priset på råolja såg stadiga uppgångar under hela förmiddagen i går och klättrade så högt 93,84 dollar per fat, för att sedan sjunka under mitten av dagens handel. Analytiker hänförde den hausseartade rörelsen till bättre än förväntad ekonomisk tillväxt i flera asiatiska länder. Med detta sagt fick de dåliga nyheterna från euroområdet och USD råoljepriset att nå så lågt som 92,79 dollar per fat.

När det gäller idag kommer sentimentet på marknaden mot euroområdet åter att diktera riktningen för råoljepriset. Oro för att Grekland kommer att tvingas lämna euroområdet har lett till en betydande riskaversion på marknaden. Alla meddelanden i dag som tyder på att denna trend kommer att fortsätta kan tynga oljepriset.

Tekniska nyheter

EUR/USD

De flesta tekniska indikatorerna placerar detta valutapar i det översålda territoriet, vilket indikerar att en uppåtgående rörelse kan komma ske den närmaste tiden. Williams Percent Range på veckodiagrammet ligger för närvarande på -90, medan det dagliga diagrammets Slow Stokastiska har bildat ett hausseartat kors. Valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar.

GBP/USD

Medan det dagliga diagrammets Slow Stokastiska har bildat ett hausseartat kors, är de flesta andra tekniska indikatorerna placerade i neutralt territorium. Detta inkluderar det veckovisa diagrammets RSI och MACD/Osma. Intagande av en vänta och se strategi kan vara ett klokt val för detta valutapar.

USD/JPY

Williams Percent Range på det dagliga diagrammet ligger i det överköpta territoriet, vilket gör att detta valutapar kan se rörelser nedåt inom en snar framtid. Dessutom har ett baisseartat kors på det veckovisa diagrammets MACD/Osma bildats. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar.

USD/CHF

Ett baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser nedåt den närmaste tiden. Vidare, ligger RSI på samma diagram i det överköpta territoriet. Öppnande av korta positioner kan vara ett klokt för detta valutapar.

Wild Card

GBP/NZD

Det dagliga diagrammets RSI ligger för närvarande i det överköpta territoriet, vilket tyder på att en nedåtgående rörelse skulle kunna inträffa i en nära framtid. Dessutom har ett hausseartat kors bildats på samma diagrams Slow Stokastiska. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar innan marknaden stänger för veckan.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto