Home > EUR/USD prisförutsägelse efter att ha hittat köpare under 1,10

EUR/USD prisförutsägelse efter att ha hittat köpare under 1,10

EUR/USD hittar köpare under 1,10, och det baisseartade momentumet som utlösts av kriget i Ukraina försvinner.

Kriget i Ukraina skapade osäkerhet på finansmarknaderna. Europa svarade på Rysslands invasion med ekonomiska sanktioner och marknaderna sålde omedelbart den gemensamma valutan euron.

Det är vettigt.

Försvagat av pandemin står Europa nu inför ett krig. Vem skulle vilja köpa euron när det finns flera andra alternativ?

Ändå sjunker inte euron som många har förutsett. Faktum är att den föll under 1,10 mot den amerikanska dollarn vid den initiala baisseartade farten, men den studsade varje gång. Dessutom ser EUR/USD ganska bjudet ut nu.

Så, vart går den gemensamma valutan härnäst?

EUR/USD skär en botten när en dubbelkombination slutade

Valutaparet EUR/USD har handlats i en baisseartad trend sedan början av 2021. Den föll från 1,23 till 1,08 på ett och ett halvt år, vilket gör en serie lägre dalar och lägre toppar, typiska för baisseartade marknader.

Medan serien förblir på plats, kvarstår den baisseartade fördomen.

Elliott Waves teori kräver dock försiktighet. Fler nackdelar kan vara möjliga men ser osannolikt ut.

Man kan se ett dubbelkombinationsmönster med det sista segmentet på gång. En dubbelkombination består av två enkla korrigerande vågor sammankopplade med en mellanliggande.

I det här fallet har vi ett platt mönster, representerat av den första abc, den mellanliggande vågen, märkt med x, följt av en triangel. Fokus ligger nu på 1,12 och bd-trendlinjen.

En stängning över 1,12 signalerar slutet på triangeln och slutet på dubbelkombinationen. Vid ett sådant drag blir biasen hausse eftersom en dubbelkombination som slutar med en sådan triangel är helt återställd.

Med andra ord bör man inte bli förvånad över att se EUR/USD handlas tillbaka över 1,20 förr snarare än senare om 1,12 ger vika.

Visst är detta ett impopulärt perspektiv eftersom euron ur en fundamental analyssynpunkt inte har någon anledning att stiga. När allt kommer omkring har ECB fortfarande inlåningsfaciliteten på negativt territorium, medan Fed redan höjt en gång.

Men marknader är aldrig okomplicerade. Om EUR/USD fortsätter att hitta köpare under 1,10, kommer en kort squeeze att följa så småningom.