Home > EUR utvidgade sin baisseartade trend

EUR utvidgade sin baisseartade trend

Oro för Spaniens och Greklands förmåga att hantera sina skulder fick EUR att utvidga sin senaste baisseartade trend under hela dagen igår. Priset på råolja hade ganska betydande uppgångar under den första halvan av handelsdagen på grund av ökade geopolitiska spänningar i Mellanöstern. Dock fick den uppåtgående rörelsen en törn efter lanseringen av en nedslående rapport från USA. När marknaderna nu gör sig redo att stänga inför helgen, bör valutahandlare notera att en brist på större nyheter från USA och euroområdet kan leda till oregelbundna prisskiftningar på marknaden. Dessutom kan några tillkännagivanden om skuldsituationen i Spanien eller Grekland leda till kraftig volatilitet.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up down down down no up
Veckotrend down up down up up down
Motstånd 1.3027 1.6354 78.58 0.9455 1.0549 0.8059
1.2982 1.6301 78.10 0.9408 1.0506 0.8011
1.2954 1.6270 77.80 0.9379 1.0479 0.7981
Stöd 1.2906 1.6218 77.31 0.9331 1.0436 0.7932
1.2879 1.6187 77.01 0.9302 1.0409 0.7903
1.2833 1.6134 76.53 0.9256 1.0366 0.7854

Ekonominyheter

USD – Svaga amerikanska rapporter ledde till temporära nedgångar för USD

Ett parti av svaga amerikanska rapporter igår ledde till att USD tillfälligt vände nedåt från sin senaste hausseartad trend mot flera av dess viktigaste valutarivaler. Med detta sagt resulterade oron för euroområdet i att investerare flyttade sina medel till säkra tillgångar, vilket gav USD ett uppsving under eftermiddagens handel. Valutaparet USD/CHF föll med mer än 30 punkter under första halvan av dagen för att handlas så lågt som 0,9371 innan paret rekylerade tillbaka till 0,9415 mot slutet av den europeiska handeln. Valutaparet GBP/USD steg med ca 45 punkter för att handlas så högt som 1,6234, innan en vändning skickade paret till 1,6190 senare under handelsdagen.

När nu marknaderna gör sig redo att stänga inför helgen, innebär en brist på betydande amerikanska nyheter att varje rörelse i USD sannolikt kommer att ske som en följd av meddelanden från euroområdet. Valutahandlare kommer att vilja fortsätta följa utvecklingen i regionen för att se om riskaversionen fortsätter att dominera sentimentet på marknaden. Nästa vecka bör valutahandlare inte glömma att den viktiga amerikanska NFP-rapporten släpps, och kommer sannolikt att generera tung volatilitet på marknaden som en följd.

EUR – Spanien, Grekland höll EUR nära dess senaste lägsta

EUR tillbringade större delen av den europeiska handeln igår nära ett två veckors lägsta mot USD och JPY, där frågor om skuldsituationen i Spanien och Grekland fick investerare att skifta sina medel bort från högre avkastningstillgångar. Valutaparet EUR/USD deprecierade med 60 punkter under loppet av handelsdagen för att till slut falla under 1,2723 nivån. Mot JPY deprecierade EUR med mer än 40 punkter och handlades till slut strax över 99,60 nivån.

I dag kommer valutahandlare i EUR vilja fortsätta att följa utvecklingen från både Spanien och Grekland, eftersom de två länderna fortfarande är de största hindren för en ekonomisk återhämtning i euroområdet vid denna tidpunkt. Varje positiv utveckling kan hjälpa EUR att återta en del av sina senaste nedgångar. Nästa vecka kommer valutahandlare vilja komma ihåg att uppmärksamma EU:s lägsta anbudsränta (styrräntan) och den efterföljande presskonferensen, då den sannolikt kommer att ge viktiga ledtrådar i det aktuella läget för den ekonomiska återhämtningen i regionen.

Guld – Priset på guld rekylerade upp från ett två veckors lägsta

Efter att ha noterat ett två veckors lägsta tidigare i veckan, lyckades priset på guld iscensätta en korrigering uppåt igår efter blandade amerikanska nyheter som tillfälligt försvagade USD. Sammantaget steg ädelmetallen med mer än 15 dollar för ett uns under dagens handel för att så småningom nå så högt som 1768 dollar per uns, där det i stort sett stått resten av EU-handeln.

När vi nu stänger för veckan och med en brist på större nyheter från USA innebär det att varje förändring i priset på guld sannolikt kommer att komma från meddelanden som kommer ut från euroområdet. Med skuldsituationen i Spanien och Grekland fortfarande bräcklig minst sagt, kan priset på guld få det svårt att upprätthålla gårdagens uppgångar om några tecken visar på att skuldkrisen i regionen försämras.

Råolja – Svaga amerikanska rapporter fick råoljan att vända till baisse

Rädslan på utbudssidan till följd av tilltagande geopolitiska spänningar i Mellanöstern ledde till en kraftig ökning i råoljepriset under första halvan av handelsdagen igår. Med detta sagt var uppgången begränsad efter ett antal nedslående nyheter från USA som ledde till spekulationer om att den amerikanska efterfrågan på råolja kan sjunka. Råoljepriset nådde en topp på 91,71 dollar per fat, upp med 1,60 dollar per fat, innan råvaran iscensatte en liten nedåtgående vändning och stabiliserade sig på 91,30 dollar par fat.

När det gäller dagens handel kommer valutahandlare vilja uppmärksamma meddelanden som kommer från euroområdet, och som kan påverka risktagandet bland investerare. Varje positiv utveckling som kommer ut antingen från Grekland eller från Spanien med avseende på deras respektive skuldproblem, kan få investerare att flytta sina medel till högre avkastningstillgångar, vilket kan öka på råoljepriset.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet har börjat dra åt sig, vilket indikerar att en större prisförskjutning kan uppstå under de kommande dagarna. Ett baisseartat kors på samma diagrams Slow Stokastiska visar att priset kan vara nedåt. Öppnande av korta positioneringar kan vara ett klokt val för detta par.

GBP/USD

Det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska har bildat ett baisseartat kors, vilket tyder på att detta par kan se nedåtgående rörelser under de kommande dagarna. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet. Valutahandlare kommer att vilja öppna långa positioneringar för detta par.

USD/JPY

Både RSI och Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet börjar närma sig det översålda territoriet. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på båda dessa indikatorer. Om de passerar under den översålda linjen, kan det vara ett tecken på en förestående uppåtgående rörelse.

USD/CHF

Medan ett hausseartat kors har bildats på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska, visar de flesta andra långsiktiga tekniska indikatorerna detta par i neutralt territorium. Valutahandlare uppmanas att inta en avvaktande hållning för detta valutapar, där en tydligare bild kan presentera sig senare idag.

Wild Card

USD/DKK

I ett tecken på att detta par kan se en prisförändring den närmaste tiden, har Bollinger Bands på det dagliga diagrammet börjat strama åt. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet, vilket tyder på att prisskiftet kan vara nedåt. Detta kan vara ett bra tillfälle för valutahandlare att öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto