Home > EUR/CHF: Limit down

EUR/CHF: Limit down

EUR/CHF handlas nu väldigt nära 1,20 precis som om den vore ”limit down”. Limiter på intradayrörelser existerar fortfarande på vissa råvarumarknader. Vad som händer rent tekniskt är att det finns en limit på hur många procent en råvara kan röra sig enligt börsens regler. Inga avslut kan göras över eller under limiten. För enkelhetens skull säger vi att råvara x inte kan handlas under 100$.

Om jämvikten mellan köpare och säljare ändå blir lägre än 100$ händer följande: Säljarna hoppas på säljsidan i spreaden i proportion till hur långt borta jämviktpriset är från nivån 100$. Är jämviktspriset är orimligt lågt under 100$ kommer det också finnas ett orimligt antal säljare vid 100-nivån. Och inte en enda köpare.

Detta är vad som händer med EUR/CHF just nu, med en viktig skillnad. Den schweiziska centralbanken är på köpsidan vid 1,20, vilket är den enda orsaken till att EUR/CHF hålls uppe.

Talespersoner för centralbanken har återupprepat att de ämnar försvara 1,20-nivån med alla tillåtna medel. Enligt centralbankschefen Thomas Jordan är den schweiziska francen ”fortfarande högt värderad”. Marknaden tycker dock någonting helt annat.

Än så länge verkar 1,20-nivån hålla men hur länge till? Den schweiziska centralbankens utländska valutareserv uppgår nu till över CHF 300 miljarder, upp från 66 miljarder i april. Detta kan inte fortgå för evigt. Sedan april har EUR/USD sjunkit med ungefär 7%. Om den stannar kvar där den är nu, kommer 1,20-nivån inte att kunna hållas så länge till.

Skall man tro på den schweiziska räntemarknaden så kommer denna valutapeg antingen att lyftas helt snart eller sänkas till 1,10 då den schweiziska 2-årsräntan brukar ha en korrelation mot EUR/CHF. Detta är också ett bra mått på hur undervärderad CHF:en är i dagsläget.

Detta är med andra ord en nästan perfekt trade: Klave jag vinner krona du förlorar! Det är bara en tidsfråga innan politikerna tvingas avsluta marknadsoperationerna såvidare de inte vill begå politiskt självmord eller när centralbanken inser att detta är en förlustaffär för dem. Om EUR/USD skulle stiga tillbaka till nivåer som kan motivera EUR/CHF över 1,20 är det bara att köpa tillbaka: Risken är minimal.

Som bonus får man chansen att hjälpa till att slå en centralbank på fingrarna! Man måste dock tänka på att EUR/USD mycket väl kan fortsätta att sjunka medan EUR/CHF fortsätter att vara ”limit down” några månader till, det vill säga fortsätta hållas uppe.

CHF
CHF

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.