Home > Euro i fritt fall efter tyskt domstolsbeslut angående APP

Euro i fritt fall efter tyskt domstolsbeslut angående APP

I ett häpnadsväckande händelseförlopp meddelade Tysklands författningsdomstol att den Europeiska centralbankens (ECB) Asset Purchase Program (APP) kan strida mot den tyska grundlagen. Röstningen angående godkännandet av APP-programmet förväntades bevisa dess lagenlighet – vilket det gjorde, då rätten röstade 7:1 i dess favör. Dock visade det sig att förändringar i redogörelsen underminerar Euron och det Europeiska projektet.

Domstolen meddelade att ECB inte hade gjort proportionalitetsanalys och att EU-domstolen borde ha bett om det. Medan detta framstod som en formalitet var det dåliga nyheter för det nyligen lanserade PEPP-programmet (Pandemic Emergency Purchase Programme).

PEPP, som utformades för att vara ett temporärt program, innebär att ECB kan köpa både privata och offentliga värdepapper värda cirka 750 miljarder Euro. Programmet utannonserades av ECB som ett av deras främsta verktyg för finansiering i hela Euro-regionen under Coronavirus-pandemin.

Sänkt Euro som konsekvens

Följderna av dagens röstning är att emittentgränser och kapitalnycklar är av högsta vikt för att följa förbud mot monetär finansiering. Detta är med andra ord dåliga nyheter för PEPP-programmet innan det ens börjat användas.

Marknaderna svarade på detta fort. EURUSD föll dramatiskt från 1.10 på fredagen till 1.08 efter dagens domstolsbeslut. Ännu mer problematiskt är dock att den 10 åriga riskspridningen över Tyskland hoppade till 237 baspunkter, vilket säger en hel del om osäkerheten hos investerare över det framtida Europeiska projektet som helhet.

Det är inte svårt att föreställa sig att nya rättsfall kommer följa detta i Tyskland mot PEPP, vilket blockerar tillgången till finansiering för många utsatta ekonomier. Om man betänker faktumet att detta endast handlar om terminologi (monetär policy jämfört med ekonomisk policy) visar dagens beslut hur löjlig situationen är när ekonomier som utsatts av hög arbetslöshet och som dagligen kämpar mot pandemin nu även måste handskas med att deras finansiering har äventyrats.

Euron är en grundpelare för EU, även om inte alla EU-medlemmar använder valutan. Denna underminering av ECB:s beslut kan leda till ökad skepticism inför Euron.

Om 2010 års Eurokris har lärt oss något är det att timingen inte kunde ha varit värre för ett sådant här beslut. Det skapar en klyfta vad gäller tolkningen av EU-lagstiftningen för unionen på en nationell nivå, vilket är något som verkligen inte behövs under en ekonomisk kris.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto