Home > Euro-områdets BNP återhämtar sig under tredje kvartalet 2020

Euro-områdets BNP återhämtar sig under tredje kvartalet 2020

BNP har att göra med det totala antalet varor och tjänster som har producerats av en ekonomi under en specifik tidsperiod. Det finns två sätt att mäta detta på – en som är baserad på produktion och en som är baserad på utgifter. Dessa två är dock bara olika sätt att uppnå samma resultat.

Euro-områdets länder har varit de som har påverkats mest av coronavirus-pandemin. Hittills har de flesta länderna i Europa genomgått åtminstone en allvarlig nedstängning (exempelvis Spanien och Italien) och majoriteten har varit tvungna att begränsa in- och utresor minst två gånger.

Till följd av det har BNP:n, som mäter ekonomin i ett land eller i detta fall ett område, påverkats starkt. Under sommarmånaderna var nedstängningarna inte lika allvarliga och investerare ville se hur starkt ekonomin skulle vända. Denna vecka kom en rapport för BNP under det tredje kvartalet och länderna med allvarligast nedstängningar har varit de som vände mest.

BNP steg med 11,5% under tredje kvartalet 2020

Nyheterna att Euro-områdets BNP steg med 11,5% under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal är mer än bara positivt. Som nämndes tidigare var vändningen starkare i Frankrike, Spanien och Italien där nedstängningarna var så allvarliga under det andra kvartalet att ekonomin sammandrog där mer än i andra länder. Minsta lilla ekonomiska återhämtning under tredje kvartalet leder därför till en stark vändning där jämfört med det dåliga andra kvartalet.

Till följd av det bör denna data tas med en nypa salt. Det finns dock uppmuntrande tecken angående sysselsättningen då den steg med 0,9% jämfört med det tidigare kvartalet. Detta innebär att företagen började återkalla anställda då ekonomierna började öppna upp igen.

Om ett par timmar kommer den europeiska centralbanken (ECB) göra sitt penningpolitiska beslut för december offentligt. Marknadsdeltagare förväntar sig fler lättnader från centralbanken i form av en utökning av PEPP-programmet och bättre villkor för TLTRO.

Den första åtgärden, som i princip innebär en utökning av de kvantitativa lättnaderna som togs fram för att svara på pandemin, är utformat för att sänka avkastningen så att företag och hushåll har mer gynnsamma finansiella förhållanden. Den andra åtgärden är utformad för att erbjuda lån direkt till banker via negativ ränta (dvs. -1%) så att bankerna låter företag och hushåll ta gynnsamma lån.

Om det fungerar kommer BNP:n i Euro-området vända ännu mer. Allt detta beror dock på pandemins utveckling och hur lång tid det tar tills ekonomierna återvänder till det normala.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.