Home > Euro påverkas inte av ECB-protokoll

Euro påverkas inte av ECB-protokoll

För ett par år sedan introducerade ECB sin version av de protokoll som släpps av den amerikanska centralbanken. Deras protokoll visar hur diskussionerna gick på ECB-mötet, vad medlemmarna i EU-rådet har sagt och hur de ställer sig inför de penningpolitiska utlåtandena.

Dessa protokoll är viktiga för marknadsdeltagare av ett par anledningar. En av de viktigaste sakerna att ha i åtanke är att dessa protokoll ökar transparensen och insyn i framtida aktioner, vilket en centralbank strävar efter att uppnå.

Hökaktig ton på ECB

ECB-protokollen innehöll ett hökaktigt utlåtande. I pressmeddelandet stod det att ECB anser att storleken på deras PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Programme) är lämpligt och att det fungerar som ett tak för framtida aktioner. Den bristande flexibiliteten i PEPP-målet är ett hökaktigt argument på så sätt att ECB inte lär genomföra fler lättnader framöver.

PEPP-programmet är kvantitativa lättnader som används för att skapa digitala pengar och påverka ECB:s balansräkning. Bieffekterna normalt sett hade varit en svagare valuta.

Men under en kris som är så unik som coronavirus-krisen har ECB:s utlåtanden varit svåra att tolka. Å ena sidan bör en antydan om att kvantitativa lättnader kommer upphöra snart ses som ett hökaktigt utlåtande. Å andra sidan har centralbankernas nivå av proaktivitet som svar på krisen setts som hökaktigt, även om det innebär kvantitativa lättnader.

Inget hände med euron efter att protokollet släpptes. Dess öde är till stora delar i dollarns och den amerikanska aktiemarknadens händer just nu.

Eftersom Fed sänkte räntorna till noll, och eftersom i princip alla stora centralbanker gjorde samma sak, finns det inte mycket incitament för investerare att leta efter avkastning på valutamarknaden. Därför har aktiemarknaden och dollarn drivit priserna, som har rört sig i snäv och direkt korrelation.

EURUSD föll från 1,1960 till 1,18 igår, vilket framförallt var en reaktion på Fed-protokollet som släpptes dagen innan. Den stora frågan framöver är om dollarindexet har nått sin botten och vad det kan innebära för dollarn och aktiemarknaden. Det amerikanska presidentvalet står runt hörnet och volatiliteten på valutamarknaden kommer antagligen öka för var dag som vi närmar oss valdagen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto