Home > Euro statsobligationer made History i 2020

Euro statsobligationer made History i 2020

Den globala ekonomin är starkt beroende av hur skuldmarknaderna utvecklas. Regeringar, liksom företag, utfärda skuld av olika skäl – för att finansiera stora investeringar i infrastruktur eller expansionsplaner.

Det råder ingen tvekan i investeringsvärlden om att skuldmarknaderna underlättar den ekonomiska tillväxten, även om farhågor har framförts under de senaste åren att de flesta av de nyemitterade skulderna vanligtvis går till att täcka ett handelsunderskott.

Att ha ett handelsunderskott är inte dåligt, så länge regeringen har förmågan att upprätthålla det. 2020 förde massiva statliga ingripanden i den finanspolitiska och monetära utrymme. Medan centralbankerna i den utvecklade världen är oberoende, fungerar de som en bank för regeringen, så de två institutionerna bör ses som beroende av varandra.

EU:s återhämtningsfond hade en positiv inverkan på EU:s statsobligationer

När man tittar på kreditrelaterade risk, investerare överväga följande – marknaden likviditet, nedgradera risk, och sprida risk. Av de tre är spridningsrisken av särskild betydelse. Det är mestadels tolkas i företagsvärlden på grund av företagsobligationer tolkas som mer riskfyllda än regeringen sådana. Som sådan betecknar den högre spridningen vid jämförelse med ett riktmärke risken för obligationen.

En liknande analys görs vid jämförelse av statsobligationer. Italien och Spanien har länge varit oroliga ekonomier i euroområdet, och spridningen, eller skillnaden, mellan de 10y italienska och spanska avkastningen jämfört med den tyska bund under en liknande period ses ofta som kreditriskriktmärke för Europa. Under den stora finanskrisen 2008–2009 eller under den suveräna krisen 2012 som orsakades av de grekiska skuldproblemen ökade till exempel spreadarna jämfört med riktmärket, vilket gjorde det svårt för de två länderna att utnyttja finansmarknaderna för mer finansiering.

Varför skulle avkastningen öka eller minska, vilket därmed ändrar risken för en obligation? Svaret kommer från kreditvärdighet. Ju högre, desto lägre avkastning och risk. Ju lägre, desto högre avkastning och risk.

2020 såg Europa gå samman när det gäller en gemensam reaktion på de finansieringsbehov som genereras av COVID-19-pandemin. EU:s återhämtningsfond hade en omedelbar inverkan på statsobligationer och skickade avkastningen på Spaniens 10-åriga obligationer som slog negativt mot slutet av året.

Från det att EU tillkännagav återhämtningsfonden minskade spreadarna med de tyska bullarna avsevärt. Som sådan har Europa fått investerarnas förtroende och har tillgång till mycket billiga kreditvillkor på de internationella finansmarknaderna – en positiv för de europeiska ekonomier som kämpar med den coronavirusledda lågkonjunkturen.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.