Home > Eurogrupp och Ben Bernanke tisdagens huvudpunkter

Eurogrupp och Ben Bernanke tisdagens huvudpunkter

För svensk del riktas också intresse mot ett SNS-seminarium om det ekonomiska läget med finansminister Anders Borg, som inleds klockan 8.30.

Kritiken mot finansministerns, enligt många, alltför optimistiska tillväxtprognoser har tilltagit på senare tid, och i lördags flaggade också Anders Borg för att det kommer reviderade prognoser före jul. Men givet att dagens SNS-seminarium tar ett större grepp på den globala ekonomiska utvecklingen, och dess effekt på Sverige, är det kanske inte troligt att Anders Borg bjuder på några tydliga besked om de förestående revideringarna redan idag.

Den svenska agendan inkluderar också SCB-data om sysselsättningen under tredje kvartalet, och SEB-ekonomerna presenterar en ny konjunkturprognos strax efter klockan 11.00.

På Europaagendan riktas uppmärksamhet mot norsk BNP-data för tredje kvartalet, klockan 10.00. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntar analytiker att fastlands-BNP ska ha stigit med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal, medan totala BNP väntas ha sjunkit med 0,6 procent.

Spanien säljer växlar på tisdagen och redovisar resultat strax efter klockan 10.30.

Det återstår också att se hur de europeiska marknaderna reagerar på Moody´s besked sent på måndagskvällen om att Frankrikes kreditbetyg sänks från Aaa till Aa1, med fortsatt negativa utsikter.

Moody´s besked kom efter de amerikanska marknadernas stängning på måndagen, i den inledande Asienhandeln pressade euron neråt efter att ha fortsatt att stärkas på måndagskvällen. Stämningen på de asiatiska marknaderna var dock överlag försiktigt positiv, drivet av hoppfulla USA-marknader, och efter några timmars handel hade euron återhämtat större delen av den tidigare försvagningen.

S&P sänkte Frankrikes kreditbetyg från AAA till AA+ redan den 13 januari.

I eftermiddag håller finansministrarna i euroområdet ett extra eurogruppsmöte för att fatta beslut om huruvida det kan bli aktuellt att betala ut en delbetalning om 31,5 miljarder ur stödpaketet till Grekland. Finansministrarna väntas också diskutera det ytterligare finansieringsbehov om 32,4 miljarder euro som har beräknats till följd av Grekland ska ges två år ytterligare att reducera budgetunderskottet i linje med kraven.

EU-kommissionens talesperson Simon O’Connor sade på måndagen att det rådde fortsatt oenighet mellan IMF och euroländerna om hur Greklands skuld skulle stabiliseras, och han ville inte försöka bedöma utsikterna för en uppgörelse vid eurogruppsmötet.

På tisdagen publiceras också USA-data i form av bostadsbyggandet i oktober, klockan 14.30. Det väntas ha sjunkit med 3,7 procent, efter att ha stigit med hela 15 procent månaden före. Det var främst byggande av flerfamiljshus som rakade i höjden, +25,1 procent.

Större intresse riktas dock troligen mot Fed-chefen Ben Bernanke anförande inför Economic Club of New York, klockan 18.15. Analytiker kommer att leta efter nya ledtrådar om vad centralbanken kan tänkas göra för att stötta den mediokra återhämtningen i USA-ekonomin vid Fomc-mötet om tre veckor.

Två frågor verkar vara av särskilt intresse beträffande Feds policy på kort sikt; kommer Fed vidta några nya kvantitativa lättnadsåtgärder när det så kallade ”Operation Twist”-programmet (löptidsförlängningen av statspappersinnehaven i Fedportföljen) löper ut vid nyår, och vad kan Ben Bernanke säga i frågan om det eventuella skiftet från en datumbestämd räntevägledning mot en som i stället avgörs av den ekonomiska aktiviteten.

Protokollet från det förra Fomc-mötet, i oktober, visade att ”ett antal deltagare” indikerade att ytterligare tillgångsköp troligen skulle vara lämpligt nästa år när löptidsförlängningsprogrammet (operation twist) har avslutats. Ben Bernanke kan möjligen ge sin syn på saken ikväll.

Protokollet visade också att ledamöterna diskuterade vissa praktiska frågor kring att byta ut tidsutfästelsen beträffande lågränteåtagandet (låga räntor till åtminstone mitten av 2015) mot kvantitativa mål, som vilken nivå på arbetslöshet och inflation som krävs för att Fed ska börja överväga en mindre expansiv räntepolitik.

Även om mötesprotokoll och olika uttalanden från Fedledamöter tyder på att en klar majoritet av Fedledamöterna är för ett skifte mot kvantitativa mål för lågränteåtagandet kvarstår ändå en rad tekniska frågor som gör att ekonomer är tveksamma till om det blir ett sådant beslut redan vid Fomc-mötet i december.

Neal Soss och Dana Saporta, USA-ekonomer på Credit Suisse, tror att ett sådant skifte kommer tidigast under första kvartalet nästa år, och troligen först i samband med Fomc-mötet den 19-20 mars.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto