Home > Eurogruppen ger Grekland kortsiktiga skuldlättnader…

Eurogruppen ger Grekland kortsiktiga skuldlättnader…

Eurogruppen beslutade på måndagen om kortsiktiga skuldlättnader för Grekland genom justeringar av räntor på landets lån.

Däremot kommer frågan om större, medelfristiga skuldlättnader för Grekland bara diskuteras först efter räddningsprogrammets slut i mitten av 2018.

Det sade eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem vid en presskonferens efter eurogruppens andra del på måndagen.

”Skuldfrågan kommer att lösas först vid programmets slut. Då kommer vi att se var vi befinner oss”, sade han.

IMF kommer att utföra en preliminär analys av skuldens uthållighet efter den andra översynen och en slutlig analys vid slutet av programmet, sade han.

De kortsiktiga skuldlättnaderna kommer att ha en sammanlagd effekt fram till 2060 på 20 procentenheter av Greklands skuld i förhållande till BNP, enligt Klaus Regling, chef för euroländernas räddningsfond ESM.

Inga ytterligare villkor är förknippade med dessa skuldlättnader, sade Jeroen Dijsselbloem. Åtgärderna kommer att sjösättas omedelbart och införas över en viss tid, förklarade Klaus Regling.

Vidare konstaterade eurogruppen att räddningsprogrammets andra översyn (review) troligen inte kommer att klara målet att bli klart i år, sade Jeroen Dijsselbloem.

”Mer arbete krävs. Jag tror inte att det är realistiskt före årsskifter”, sade han.

Men IMF bekräftade vid mötet sin avsikt att rekommendera ny finansiering för Grekland så snart som Grekland och institutionerna har enats om reformerna i den andra översynen. De fyra institutionerna består av EU-kommissionen, IMF, ECB och ESM.

Den svåraste av reformerna i denna omgång är en arbetsmarknadsreform. Euroländerna kräver att denna reform ska vara ”djup och substantiell”, och leva upp till ”bästa europeiska standard”. En expertgrupp har tillsatts för att ta fram utformningen.

En annan kontroversiell fråga är banan för Greklands primära budgetunderskott efter 2018. Redan beslutade mål är 1,75 procent för 2017 och 3,5 procent för 2018.

Men därefter är det oklart hur länge Grekland ska behålla ett primärt budgetöverskott på 3,5 procent. Under eurogruppens möte hade euroländerna många olika åsikter, sade Jeroen Dijsselbloem. Han nämnde alternativen tre, fem och tio år sosm tidsrymd.

För IMF:s är antalet år inte det viktigaste utan att Grekland genomför djupgående strukturella reformer med varaktig verkan, sade Jeroen Dijsselbloem.

De kortsiktiga skuldlättnaderna består av följande:

En utjämning av återbetalningsprofilen som sänker pucklar under 2030- och 2040-talen. Den genomsnittliga löptiden förlängs från 28 år till 32,5 år.

En andra åtgärd är att euroländerna avstår från en ökning av räntemarginalen på 200 räntepunkter för en del av återköpen för den andra grekiska räddningsprogrammet 2017. Detta kostar euroländerna 200 miljoner euro, sade Klaus Regling.

En tredje åtgärd är att minska ränterisken genom att växla lån till bankrekapitalisering, ränteswappar för att minska risken för höga marknadsräntor, samt att matcha framtida utbetalningar av nödlån med återbetalningar under det nuvarande räddningsprogrammet.

Dessa åtgärder kommer att medföra ökade kostnader på kort sikt för för Grekland för att ge vinster på längre sikt, sade Klaus Regling.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto