Home > Eurogruppen står beredd att ge ett positivt besked till Spanien

Eurogruppen står beredd att ge ett positivt besked till Spanien

Stödet kommer att komma från räddningsfonderna EFSF och ESM och täcka de spanska bankernas kapitalbehov med en ytterligare säkerhetsmarginal, beräknad till totalt 100 miljarder euro.

Det skrev eurogruppen i ett uttalande på lördagskvällen.

EU-kommissionen kommer att lägga fram förslag på de villkor som kommer att ställas för nödlånet i samarbete med Europeiska centralbanken, Europeiska banktillsynsmyndigheten och Internationella valutafonden.

IMF kommer inte att bidra med några lån, men kommer att stödja implementeringen och övervakningen av stödet, fortsatte uttalandet.

Eurogruppen noterade att Spanien redan genomför betydande reformer av budgeten och arbetsmarknaden, samt åtgärder för att stärka bankernas kapitalbas.

”Eurogruppen är övertygad om att Spanien kommer att fullgöra sina åtaganden under underskottsproceduren (EDP) och beträffande strukturreformer, för att korrigera makroekonomiska obalanser”, skrev eurogruppen.

Förutom att genomföra dessa åtaganden anser eurogruppen att villkoren för nödlånet ska fokusera på särskilda reformer i finanssektorn, som ”omstruktureringsplaner i överensstämmelse med EU:s statsstödsregler och horisontella strukturreformer i den inhemska finanssektorn”, fortsatte uttalandet.

Eurogruppen anser att den spanska fonden för bankomstruktureringar FROB är den lämpliga aktören för att administrera nödlånet. Men det är den spanska regeringen som bär det fulla ansvaret och kommer att underteckna överenskommelsen.

”Kommissionen är redo att fortsätta snabbt med den nödvändiga bedömningen på marken, i nära samarbete med ECB, EBA och IMF, och att föreslå lämpliga villkor för finanssektorn”, sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och ekonomikommissionär Olli Rehn i ett uttalande.

Av: Direkt / Tradingportalen

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.