Home > Eurogruppmöte, ESM och IMF på veckans makroagenda

Eurogruppmöte, ESM och IMF på veckans makroagenda

Veckans makroagenda bjuder på en del industridata, eurogruppsmöte och nya IMF-prognoser.

På måndagen kommer tysk industriproduktion för augusti. På fredagen visade industriorderingången en nedgång med 1,3 procent samma månad. I juli steg industriproduktionen med 1,3 procent från föregående månad.

”Med en industriproduktion som sannolikt är oförändrad i augusti från föregående månad, så förefaller den tyska industrin att återigen har gått bättre än sina konkurrenter i euroområdet. Detta skulle öka chanserna för en svag tillväxt under tredje kvartalet. Men riskbalansen indikerar att trenden även i Tyskland sannolikt kommer att ligga på nedsidan kommande månader”, skrev Commerzbank i ett marknadsbrev.

Den permanenta stabilitetsfonden ESM har sitt första styrelsemöte på måndagen. På kvällen har eurogruppen möte, där frågan huruvida Spanien har kommit närmare att ansöka om ett stödpaket kommer att vara en viktig hållpunkt, liksom avrapportering av trojkans förhandlingar med Grekland. Det blir också ett avstamp inför EU-toppmötet den 18-19 oktober.

”Cliffhangern fortsätter på euroområdets obligationsmarknad. I avsaknad av förnyade spänningar, så kommer Spanien att vara avoga att acceptera ESM-stöd. Upprättandet av den permanenta ESM kommer att dominera rubrikerna men förändrar inget i den bilden”, skrev Commerzbank.

En EU-källa uppgav för Nyhetsbyrån Direkt att det inte är troligt att trojkan och Grekland kan enas om revideringen av anpassningsprogrammet inom de två närmaste veckorna. En stödansökan från Spanien är heller inte nära förestående.

”Grekland kan begära en tvåårig förlängning av sitt stödprogram, förutsatt att det finns en överenskommelse med trojkan om besparingar för 2013-2014, men en formell ansökan är inte trolig vid denna tidpunkt. Eurogruppen bör också besluta om nästa överföring till Portugal efter att besparingarna godkänts av trojkan”, skrev Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Natten till tisdagen svensk tid publicerar IMF sina nya prognoser, i samband med veckans IMF-möte i Tokyo som avslutats till helgen. Enligt medieuppgifter väntas IMF sänka sin globala BNP-prognos till 3,3 procent 2012 och 3,6 procent 2013, från tidigare 3,4 respektive 3,9.

På onsdagen kommer produktion och order i svensk industri i augusti. I juli och juni steg produktionen med 0,3 respektive 0,4 procent på månadsbasis. Inköpschefsindex för industrin har indikerat inbromsning och sjunkit från 50,6 i juli till 44,7 i september. Även KI-barometern för tillverkningsindustri har sjunkit de senaste två månaderna.

På onsdagskvällen publiceras Federal Reserves regionala konjunkturrapport, Beige Book, som är ett underlag inför nästa policymöte den 23-24 oktober.

”Genom att göra sitt senaste stimulansprogram (QE3) uttryckligen villkorat vad gäller utsikterna för arbetsmarknaden, så har Fed lagt än mer uppmärksamhet på redan kritiska jobbdata. På liknande sätt så kommer anekdotisk information i Beige Book sannolikt att väcka intresse”, skrev Credit Suisse i ett marknadsbrev.

På torsdagen kommer svenska konsumentpriser i september, med en väntad KPI-inflationstakt på 0,6 procent enligt SME Direkts enkät. I augusti var inflationstakten 0,7 procent, vilket var under Riksbankens prognosbana. I samband med det senaste penningpolitiska mötet konstaterade Riksbanken att kronförstärkningen och högre produktivitetstillväxt än väntat bidragit till att de dragit ned sin inflationsprognos.

På torsdagen kommer också Arbetsförmedlingens data för september, och Danske Markets kommer att ta en extra titt på varselstatistiken.

”Skälet är helt enkelt att den (tillsammans med antalet utannonserade lediga jobb) utgör en mycket bra ledande indikator för den öppna arbetslösheten och därmed för reporäntan. Vi utgår ifrån att statistiken kommer att visa en påtaglig ökning”, skrev Danske Markets i ett marknadsbrev.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto