Home > Euron efter protokoll från ECB:s penningpolitiska möte

Euron efter protokoll från ECB:s penningpolitiska möte

Euro-paren sjunker just nu. Sedan starten på handelsveckan har euron köpts och sålts med en nedåtgående ton mot alla stora valutor – GBP, AUD, CAD, USD och JPY. Sedan starten på handelsåret har valutan sjunkit en del men ligger fortfarande tillräckligt högt för ECB att sända ut duvaktiga utlåtanden.

I en av de första intervjuerna för året nämnde Christine Lagarde, ordförande på ECB, återigen den risk en hög växlingskurs har på inflationen. Mer specifikt hänvisade ECB till EURUSD-kursen.

Igår släppte ECB protokollet från sitt senaste penningpolitiska möte. Detta protokoll liknar Fed:s FOMC-protokoll och är en detaljerad sammanfattning av de diskussioner som ägde rum på det senaste ECB-mötet.

Det visade sig att den höga växlingskursen var ett ämne för intensiv debatt.

En sammanfattning av protokollet från ECB:s senaste penningpolitiska möte

Syftet med att börja släppa protokoll från ECB:s möten var att öka transparensen, och pålitligheten. En centralbank har som mål att vara både pålitlig och transparent, åtminstone om de vill att deras åtgärder ska förstås av befolkningen och om de vill kunna uppfylla sitt mandat.

Protokollet från december-mötet visade att det fanns en bred överenskommelse om penningpolitiken, vilket presenterades av centralbankens chefsekonom Philip Lane. Vissa medlemmar ville se mer kapital till PEPP-programmet, medan andra endast ville ha en måttlig ökning. Konsensus fanns dock för en ökning, vilket ECB levererade.

När det kommer till växlingskursen för euron och hur den påverkar inflationen har medlemmar på ECB-rådet uttryckt en oro. ECB har trots allt framförallt ett mandat, prisstabilitet på under men nära 2%, men inflationen hotar nu att nå under noll. I och med att inflationen ligger så långt från målet är det rimligt att medlemmarna uttrycker oro för detta.

Samtidigt har euron börjat sjunka från de höga nivåerna. Marknadsdeltagare är väl medvetna om faktumet att årets första ECB-möte äger rum nästa vecka, och att det finns en risk att centralbanken nu är redo att agera. Men varför nu?

Det finns flera anledningar till det. En av de främsta anledningarna är att antalet nedstängningar ökar i hela Europa, då pandemins andra våg har drabbat kontinenten hårt.

Varför ska man vänta när Tyskland förlänger sin nedstängning tills i april och vill använda ännu hårdare restriktioner, och när Frankrike igår utannonserade utegångsförbud efter 18.00?

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto