Home > Euron fortsatt den näst mest använda valutan globalt enligt ECB-rapport.

Euron fortsatt den näst mest använda valutan globalt enligt ECB-rapport.

Användningen av euron som fundingvaluta på internationella marknader minskade under 2016 och början av 2017 jämfört med för ett år sedan, medan eurons andel i utländska valutareserver återhämtade sig något.

Det skriver ECB i en rapport, ”The international role of the euro”, som publicerades på onsdagen.

”Euron är fortsatt ohotad som den näst mest använda internationella valutan i en miljö där andelen av icke-traditionella reservvalutor gradvis ökar”, sade Benoit Coeure, ledamot i ECB:s direktion, i en kommentar.

Förhöjda icke-ekonomiska risker från i synnerhet geopolitisk utveckling och osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen som den fortsatta påverkan från ECB:s tillgångsköp på finansmarknaderna finns bland de faktorer som påverkar eurons internationella roll.

Den internationella användningen av euron minskade något under 2016-2017, om än inte på ett enhetligt sätt. Ett undantag är eurons andel i utländska valutareserver, som ökade något under 2016 från 19,4 till 19,7 procent.

”Stabiliseringen av eurons andel i globala valutareserver erbjuder tentativa bevis på att dess roll som officiell värdebevarare förblev motståndskraftig mot olika chocker som stört globala finansmarknader under perioden. Eurons andel i internationella betalningar ökade också”, skriver ECB.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto