Home > Euron fortsätter försvagas efter BNP-data

Euron fortsätter försvagas efter BNP-data

Svag BNP-statistik från framför allt Tyskland fick euron att försvagas mot andra valutor på onsdagen. Tyska statspappersräntor noterade däremot endast begränsade rörelser, medan italienska och spanska räntor steg något.

De preliminära BNP-rapporterna för första kvartalet från länder i euroområdet blev mestadels en rad av besvikelser, och den viktigaste negativa överraskningen kom från ”tillväxtmotorn” Tyskland, där BNP endast steg 0,1 procent jämfört med första kvartalet. Enligt Bloomberg News enkät väntade analytiker +0,3 procent.

Det tyska statistikkontoret sade i en kommentar att tillväxten första kvartalet nästan uteslutande drevs av privat konsumtion. Investeringarna sjönk medan handelsnettot knappt gav något bidrag till BNP-tillväxten. Såväl importen som exporten sjönk första kvartalet.

Jörg Krämer, chefekonom på Commerzbank, skriver i ett kundbrev att bankens prognos för Tysklands BNP 2013 nu sänks till +0,2 procent från +0,5 procent tidigare.

”Trots nedrevideringen kommer den tyska ekonomin troligen fortsätta att utvecklas bättre än resten av euroområdet. Vid nivåer i praktiken nära noll är ECB:s räntenivå för låg för den konkurrenskraftiga tyska ekonomin och det kommer gradvis stimulera tysk tillväxt”, skrev Jörg Krämer.

När länder som Frankrike och Italien också redovisade svagare BNP-utfall än väntat var det inte överraskande att det preliminära utfallet för hela euroområdet också kom in svagare än prognos. Det visade att BNP sjönk 0,2 procent jämfört med första kvartalet, sjätte kvartalet i rad med sjunkande BNP. Enligt Bloomberg News enkät väntades -0,1 procent.

Den brittiska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas något bättre än väntat; i april sjönk antalet arbetslösa med 7.300 personer samtidigt som marsstatistiken reviderades till -9.900 från -7.000 tidigare. Analytiker hade väntat -3.000 arbetslösa i april. Arbetslösheten sjönk samtidigt oväntat från 4,6 procent i mars till 4,5 procent i april.

Bank of England justerade också upp sina tillväxtprognoser, och sänkte KPI-prognoserna, något i den penningpolitiska rapport som publicerades på onsdagen. Vid presentationen av rapporten sade avgående BOE-chefen Mervyn King att en återhämtning för den brittiska ekonomin nu är ”i sikte”, men eftersom det inte har varit någon ”typisk recession” blir det heller inte någon ”typisk återhämtning”.

Här hemma rapporterade Arbetsförmedlingen att den öppna arbetslösheten var 4,3 procent i april, vilket var en oförändrad nivå jämfört med i april 2012. Andelen som deltog i aktivitetsstöd steg dock till 4,2 procent, från 4,0 procent ett år tidigare. Antalet varsel steg något jämfört med ett år tidigare, men det gjorde också antalet lediga platser.

Vidare publicerade SCB sitt samlade produktionsindex för mars, som visade en nedgång med 0,2 procent jämfört med i februari, men en ökning med 0,6 procent jämfört med i mars 2012. Sett över årets tre första månader ökade den samlade näringslivsproduktionen med 0,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

SCB redovisade också att industrilagren ökade med 8,1 miljarder kronor under första kvartalet, vilket kan jämföras med en ökning med 0,5 miljarder kronor under första kvartalet 2012. Industrins kapacitetsutnyttjande var samtidigt oförändrat, på 84,6 procent, under första kvartalet jämfört med under fjärde kvartalet. Det var 3,3 procentenheter lägre än under första kvartalet 2012.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, noterar i ett kundbrev att onsdagens indikatorer var lite blandade inför den svenska BNP-statistiken för första kvartalet. Han är mest överraskad över ökningen i industrilagren, något som kan lyfta BNP något första kvartalet men å andra sidan tynga utvecklingen under andra kvartalet.

Svenska statobligationsräntor steg 1-2 punkter på onsdagen, tioårsräntan upp 2 punkter, till 1,78 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten vidgades till 42 punkter (40).

Euron försvagades 5 öre mot kronan, till 8:58, medan dollarn stärktes knappt 2 öre, till 6:66. TCW-index sjönk till 116,80 (117,22).

I USA fortsatte räntorna att stiga efter den svenska marknadens stängning i ett positivt riskklimat, som delvis fann stöd i ett oväntat starkt utfall för NFIB:s småföretagsindex för april. Samtidigt fortsatte dollarn att stärkas mot japanska yen, vilket i sin tur bidrog till en en fortsatt stark utveckling på japanska marknader – och fortsatt stigande japanska statspappersräntor.

USA-data på onsdagen inkluderade en oväntad nedgång för industrisentimentet i New York. Empire Manufacturing Index sjönk till -1,43 i maj från 3,05 i april. Enligt Bloomberg news enkät väntades en uppgång till 4,00 i maj.

USA:s industriproduktion sjönk vidare 0,5 procent i april, vilket var svagare än väntade -0,2 procent. Produktionen i tillverkningsindustrin sjönk 0,4 procent, väntat +0,1 procent.

Ted Weiseman, USA-ekonom på Morgan Stanley, noterar i ett kundbrev att vägledande information – som svag industrisysselsättning i månadsrapporten, svagare internationell handel och bromsklossar i form av inhemsk finanspolitik – ganska naturligt ledde till en svag industriproduktion i april.

”Avtagande finanspolitisk broms och bättre global tillväxt bör leda till tillväxt i industriproduktionen under andra halvåret, men en signifikant ’soft patch’ pågår under andra kvartalet”, skrev Ted Weiseman.

De oväntat svaga industriindikatorerna fick dollarn och amerikanska räntor att vända tillbaka ner, men positiva indikatorer om den amerikanska bostadsmarknaden bidrog till att vända trenden på nytt inför den svenska stängningen.

NAHB:s sentimentsindikator för amerikanska bostadsbyggare steg till 44 i maj från 41 i april. Utfallet var bättre än väntade 43.

Vid den svenska marknadens stängning noterades den amerikanska tioårsräntan till 1,93, 3 punkter högre än vid samma tid på tisdagen.

Euro / US Dollar
Euro / US Dollar

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto