Home > Eurons fortsatta existens under press

Eurons fortsatta existens under press

Den senaste tidens utveckling i Spanien och Grekland kan leda till betygsöversyn och åtgärder i många av de övriga länderna i euroområdet, och om Grekland lämnar euroområdet skulle det kunna bli ett hot mot eurons fortsatta existens.

I takt med att Spanien rör sig mot direkt extern support från EU kan de ökade riskerna mot landets kreditgivare utlösa ytterligare betygsåtgärder. Moody´s utvärdera vilka effekter de ökade trycket kan få och kommer vid behov vidta betygsåtgärder som speglar risken för den spanska statens kreditorer.

Moody´s betonar dock att Spaniens bankproblem i huvudsak är landspecifika, och de kommer troligen inte att utgöra någon större spridningsrisk till andra länder, utom för Italien som i likhet med Spanien blir allt mer beroende av ECB för att finansiera bankerna.

Moody´s ser däremot större spridningsrisker vid en eventuell grekisk euro-exit. Om riskerna för en exit ökar ytterligare skulle det leda till ökat betygstryck mot hela euroområdet.

”Greklands exit från euroområdet skulle leda till betydande förluster för investerare i grekiska värdepapper, dels direkt som ett resultat av (valutabytet) och indirekt som ett resultat av den allvarliga makroekonomiska röra som troligen skulle följa. Det skulle också utgöra ett hot mot eurons fortsatta existens”, skriver Moody´s Investor Service.

Riskerna i spåren på en grekisk exit skulle i synnerhet påverka betygsläget för Cypern, Portugal, Irland, Italien och Spenien. Men givet att en grekisk exit skulle kunna hota eurons existens skulle Moody´s i så fall se över kreditbetygen i alla euroländer, även de som nu har toppbetyget Aaa.

”Trovärdigheten för euron vann” när Spanien på lördagen bad om upp till 100 miljarder euro i stöd från EU för att restrukturera landets banker.

Det sade premiärminister Mariano Rajoy vid en presskonferens på söndagen, enligt Bloomberg News.

”Igår vann trovärdigheten för euron, igår vann framtiden, igår vann den europeiska unionen”, sade han.

Premiärministern sade att utan Spaniens planerade reformer och budgetåtgärder skulle det som skedde igår kunnat bli en ”intervention” istället för ”öppnandet av en kreditlina”.

Regeringen kommer nu att fortsätta med det ekonomiska och finansiella reformprogrammet, bankstödet gör att Spanien kan undvika ett fullständigt stödpaket, bailout, enligt Mariano Rajoy.

Han sade också att regeringen bad eurogruppen att erbjuda stöd utöver det belopp som IMF beräknat att banksektorn skulle behöva, detta för att upprätta en extra buffert.

”Detta ger oss en stötdämpare, det ger oss säkerhet, och helt logiskt är budskapet som sänds till marknaden mycket tydligare och mer kraftfullt”, sade premiärministern.

Av: Direkt/Tradingportalen

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.