Home > Eurons styrka är oroväckande för ECB

Eurons styrka är oroväckande för ECB

Euron har sett stort intresse från investerare under COVID-19-pandemin. Valutan köps och säljs med en hausseartad ton sedan i mars och ökar på hela FX-marknaden.

Denna ökning syns allra mest mot USD. EURUSD-parets ökning stannade precis innan 1,20, men paret fortsätter att närma sig höga noteringar. Andra euro-par går också bra tack vare den starka gemensamma valutan – EURJPY ligger på 125 medan EURGBP är stark på 0,90.

ECB lär inte vara nöjda.

Euro-björnar förväntar sig att ECB ska ingripa

Det hade inte varit första gången som ECB ingriper för att stoppa värdeökningen på valutan. Under en ekonomisk kris hindrar en stark valuta en återhämtning, mycket på grund av att exporterna påverkas. Hittills har 1,20 lett till muntliga ingripanden från ECB.

Om vi tar en titt tillbaka i historien så antydde ECB att euron är för stark när den ligger på 1,20 redan år 2017. Vid denna tidpunkt ökade EURUSD på grund av Macrons vinst i Frankrike.

Faktum är att euron nådde sina högsta noteringar måndagen efter valet år 2017 i Frankrike, då valet ägde rum på helgen. Den nådde över 1,20 ett par veckor senare.

Till en början antydde ECB att den starka valutan är ett problem för en del medlemmar i EU-rådet. En av de mest inflytelserika ledamöterna på ECB vid denna tidpunkt, Bernard Coeure, föreslog att en stark EUR kan påverka inflationen. För att göra en lång historia kort nådde EURUSD sin topp på 1,25 och minskade sedan tillbaka till 1,05 under de kommande åren.

Om vi snabbspolar fram till 2020 så har mycket förändrats. För det första sitter inte Draghi eller Coeure på ECB längre. Draghi höjde inte räntorna för euron under sitt åttaåriga styre.

För det andra går det just nu bra för Europa, mycket tack vare avtalet om den gemensamma återhämtningsfonden, den gröna given och utannonseringen av gemensam skuld. Likvida medel har börjat regna då investerare från hela världen letar efter högre avkastning. För att köpa europeiska tillgångar måste man första äga euro, vilket är en förklaring till att euron köps i så snabb takt just nu.

Från ett tekniskt perspektiv är EURUSD:s uppåtgående trend fortfarande intakt. Korrigeringen från 1,1965 är bara det – en korrigering. Om den inte går tillbaka till 1,15 så lär paret igen försöka nå den magiska nivån, 1,20, och i så fall kan vi förvänta oss ingripanden från ECB.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto