Home > Europa ser ut att vända, men utmaningar kvarstår

Europa ser ut att vända, men utmaningar kvarstår

Europa ser ut att vända och det finns tecken på att tillväxten återkommer efter år av minskad aktivitet. Fortfarande finns dock många problem och den enda hållbara lösningen är att kickstarta tillväxten.

Det sade IMF-chefen Christine Lagarde på tisdagen, enligt ett förskrivet anförande.

”Europa verkar vara på väg att vända. Det har gjorts framsteg i att ta itu med stora utmaningar. Tecken på tillväxt har börjat synas efter flera år av sjunkande aktivitet och frågetecken om den monetära unionens livskraft har försvunnit”, sade hon.

Hon påpekade dock att det finns tydliga tecken på att allt inte står rätt till. Först och främst är tillväxttalen och produktionsnivåerna fortsatt lägre än de borde vara. Med hög arbetslöshet innebär det ett det stora gapet mellan faktisk och potentiell tillväxt lär bestå under överblickar framtid.

”Detta håller prisökningarna i schack, vilket hjälper konsumenterna på kort sikt, men om det skulle bestå länge nog kan det leda till en negativ spiral med låg efterfrågan och aktivitet eftersom det också påverkar investeringar och anställningar”, sade Christine Lagarde.

Vidare är tillväxten obalanserad över Europa och den stora efterfrågan på regionens varor och tjänster kommer från andra regioner, efterfrågan i Europa är fortsatt svag. På längre finns oro för Europas potentiella tillväxt, där den höga ungdomsarbetslösheten gör att unga inte får erfarenhet och riskerar att lämna arbetsmarknaden. Dessutom är investeringarna låga i många länder.

”Sammantaget är det därför alltför tidigt att utropa seger. Den enda hållbara lösningen är att kickstarta tillväxten. Detta betyder tillväxt inte bara från starkare export, utan också från en robust tillväxt i inhemsk efterfrågan, särskilt investeringar, som berör alla hörn av Europa”, sade Christine Lagarde.

Hon sade att historien ger hopp och nämnde Sverige som ett exempel på ett land som kommit ur starkare ur en kris, efter de reformer som gjordes i samband med 1990-talskrisen.

Christine Lagarde pekade ut fyra prioriterade områden för att få fart på tillväxten i Europa:

För det första måste kreditgivningen öka eftersom det inte går att få en robust återhämtning utan att resolut ta itu med problem med en krasslig finanssektor. Kan den Europeiska bankmyndigheten göra ett bra jobb med att städa upp i bankerna skulle det bädda för stigande förtroende, ökade krediter och högre tillväxt. Att få alla delar av bankunionen på plats är fortsatt viktigt.

För det andra måste efterfrågan stöttas, medan man städar upp i bankerna. Detta betyder att ECB måste hålla styrräntan låg och övertyga investerarna om att räntan kommer att vara låg så länge som det krävs. ECB måste också stoppa ytterligare nedgångar i inflationen och inflationsförväntningarna samt minska lånekostnaderna för små och medelstora företag. Givet stora skulder har regeringarna inte samma utrymme att stötta efterfrågan, men det kan finnas utrymme att lätta på nominella underskottsmål om tillväxtprognoserna inte infrias.

För det tredje måste skulderna minska. Tillväxten kommer inte att ta fart ordentligt förrän hushåll, företag och stater får ordning på sina finanser.
Regeringarna måste stötta privat skuldrekonstruktion och samtidigt ta itu med den offentliga skuldsättningen. I många länder krävs konsolideringar, vilka enligt IMF bäst genomförs på ett transparent sätt på medellång sikt. Utan högre tillväxt blir det dock svårt att få ned skuldnivåerna. Dessutom måste de negativa spiralerna mellan banker och stater brytas.

För det fjärde måste det genomföras tillväxtorienterade strukturreformer på arbetsmarknaderna och produktmarknaderna. Det finns stora potentiella vinster med reformer. Enligt IMF:s beräkningar skulle euroområdets reala BNP höjas 1,5 procent på fem år om man eliminerade hälften av skillnaden mot ”best practice” på arbetsmarknaden och i pensionssystem i OECD-området. Reformer på produktmarknaderna kan ge ytterligare 1,75 procent och ett skifte mot mer indirekt beskattning skulle höja BNP 0,75 procent till.

Europa
Europa
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto