Home > Europeiska aktier fortfarande köpvärda

Europeiska aktier fortfarande köpvärda

Efter årets kursuppgångar är aktier som tillgångsslag betraktat inte längre billiga, men uppgången är ändå långt ifrån över. Bäst möjligheter finns i eurozonen, där framför allt cykliska aktier lockar.

Det säger Philippe Ithurbide, strateg och chefekonom för den franska fondgiganten Amundi, på besök i Stockholm.

”Recessionen har ebbat ut i eurozonen, men räntorna kommer ändå att förbli låga en längre tid. Vi tror att investerarnas flöden till regionen kommer att öka. Den uppåttrend som inleddes i oktober 2011 bör fortsätta åtminstone en bra bit in i 2014”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Resonemanget bygger på uppfattningen att företagens tillväxt i vinst per aktie, EPS, kommer att växa med i snitt 12 procent i eurozonen under 2014. Motsvarande tal för USA och Storbritannien väntas bli 9 procent. Därmed har Amundi en mer optimistisk syn på eurozonen, och tvärtom för USA, än analyskåren i övrigt.

Någon stark europeisk återhämtning räknar Amundi emellertid inte med, även om det värsta alltså bedöms vara över. Tillväxten är ojämnt spridd och alltför svag för att sätta några starka avtryck på arbetsmarknaden, menar förvaltaren.

Att de korta centralbanksräntorna bedöms förbli låga en längre tid, åtminstone tre år, innebär inte att räntorna i övrigt kommer att vara vare sig låga eller stabila, betonar Philippe Ithurbide vidare.

”Obligationsräntorna kommer sannolikt att stiga under kommande kvartal och år, men inte mer och snabbare än att banker och konjunkturkänsliga bolag kommer fotsätta att vara attraktiva”, säger han.

Favoritlandet i eurozonen i det närmare perspektivet är Tyskland.

”På kort sikt har landet ett flertal fördelar; starkare tillväxt, högre export och relativt stor exponering mot de områden som växer mest”, fortsätter Amundis chefekonom.

I Norden är Finland och Sverige de mest intressanta länderna i dagsläget. Den svenska stjärnan har dock dalat något på senare tid enligt Amundis bedömning, mot bakgrund av en starkare valuta och risken för en fastighetskrasch.

Någon gallisk patriotism vad det gäller den franska ekonomin går inte att spåra hos Philippe Ithurbide, åtminstone inte i det korta perspektivet.

”Återhämtningen i Frankrike är mycket skörare än i Tyskland. Investeringarna har knappt stabiliserats och vi tror på en nedgång av konsumtionen under resten av året”, säger han.

Landet sitter fast med en stor offentlig sektor, som försörjs av alltför höga skatter. Resultatet har blivit en lägre produktivitet än grannländerna och en svag konsumtionsutveckling, menar Philippe Ithurbide vidare.

På längre sikt hittar han dock en del som talar för Frankrike, även i en jämförelse med Tyskland.

”De demografiska förutsättningarna med en yngre arbetskraft och relativt sett färre pensionärer kommer att gynna Frankrike. Dessutom har landet, i motsats till vad som ofta hävdas, faktiskt genomfört en rad reformer av pensionssystemet”, säger han och påpekar att om några år kommer den faktiska pensionsåldern i Frankrike att vara högre än i både Tyskland och USA.

I Spanien ser Amundi ett antal positiva tecken, som till exempel en återhämtning av industriproduktionen. Krisen på fastighetsmarknaden är dock långt ifrån över.

”Jag skulle inte bli förvånad om fastighetspriserna backade ytterligare 10 procent”, kommenterar chefekonomen.

Även i Italien och Portugal kommer det att dröja innan någon riktig återhämtning kan väntas.

”Recessionen i Italien har visat sig mer seglivad än i Spanien, och i Portugal ser vi 50 procents sannolikhet för ännu en nedgradering inom två månader”, säger Philippe Ithurbide.

Euro Stoxx
Euro Stoxx

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto