Home > Europeiska aktier på väg tillbaka

Europeiska aktier på väg tillbaka

Inför ECB:s policybeslut på torsdag har europeiska aktier visat på starkare resultat.

IBEX i Spanien ligger på över 10% under de senaste sessionerna. Baserat på hur den europeiska aktiemarknaden fungerar verkar det som att det ligger något mer bakom den rådande marknadsökningen än bara entusiasm över möjligheten att EU kommer införa gemensam skuldsättning.

Om man jämför detta med USA leder tillgångar nu i flera olika mätvärden. Under lång tid har flöden visat en väldigt svag bild av europeiska tillgångar, men så är inte längre fallet.

Amerikanska investerare vänder sig till internationella aktier

Diagrammet ovan visar ETF-flödet i Euro-området, vilket återspeglar hur amerikanska investerare fördelar sina medel utanför USA och in i Euro-området. Det avslöjar bevis för att amerikanska investerare har börjat köpa internationella aktier, inklusive europeiska sådana.

USD har nyligen underpresterat jämfört med AUD, NZD och GBP, vilka samtliga stiger mot världens reservvaluta. Även Euron steg från 1,08 till 1,12, trots att många ser att europeiska ekonomier är sämre form än USA.

Det finns många anledningar bakom hur det går för europeiska aktier. En av dessa anledningar kan ha att göra med den optimism som sprider sig tack vare att allt fler ekonomier börjar öppna upp, vilket skiljer sig från den osäkerhet som fortfarande dominerar många amerikanska delstater. En annan poäng kan även komma från värderingar, vilka utifrån alla mätvärden är billigare i Europa än i USA. Även protesterna i USA har satt käppar i hjulen för eventuella planer i USA att öppna upp ekonomin.

Två anledningar sticker framförallt ut. Först och främst hoppet om EU:s återhämtningsfond, vilken har stöd från Tyskland och Frankrike. De länder som är emot gemensam skuldsättning och blandningen mellan billiga lån och bidrag för att bekämpa coronaviruset kommer bli lättare att övertyga med tanke på Tysklands och Frankrikes starka ställningstagande.

Den andra anledningen är kanske ännu viktigare, och den handlar om den osäkerhet som finns angående den kortsiktiga och medelkortsiktiga prognosen för USA. Demonstrationer och protester är en sak, men det finns en annan sak vi har framför oss med ännu större konsekvenser, nämligen det amerikanska presidentvalet.

Om fem månader kommer det amerikanska presidentvalet äga rum. Precis som för fyra år sedan är resultatet svårt att förutse.

När Trump valdes till president (2016) konsoliderade den amerikanska marknaden och dollarn. Den här gången kan flödena ut ur USA återspegla faktumet att investerare agerar på ett proaktivt sätt för att undvika flera månaders konsolidering innan valresultatet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto