Home > Euroregionens tillväxt väntas förbli svag, risker på nedsidan

Euroregionens tillväxt väntas förbli svag, risker på nedsidan

Euroregionens tillväxt väntas fortsätta vara svag, och riskerna ligger fortsatt på nedsidan. Riskerna kommer främst från finansoron och spillovereffekter på realekonomin

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens i Brdo i Slovenien på torsdagen.

Enligt Mario Draghi dämpas momentum i ekonomin av anpassningar i balansräkningarna och hög arbetslöshet.

Han sade att inflationen kommer att ligga på över 2 procent i år, för att sedan falla under 2 procent under loppet av 2013. Inflationsförväntningarna är väl förankrade i linje med målet, och den underliggande takten i den monetära expansionen är ”dämpad”.

Vidare sade ECB-chefen att riskerna mot inflationen är i stort balanserade. Uppåtrisker kommer från indirekta skatter, nedåtrisker från svagare tillväxt, särskilt om finansoron återkommer vilket påverkar den inhemska inflationen.

Han sade att nedgången i M3 beror på baseffekter och det låga underliggande inflationstrycket. Den dämpade lånetillväxten beror på den svaga tillväxten, låg riskaptit och den pågående anpassningen av balansräkningar.

Mario Draghi påpekade också att ECB inte diskuterade en räntesänkning vid mötet på torsdagen.

Apropå ECB:s nya program med köp av statspapper, OMT, har det lättat på finansoron och ECB står nu redo att agera när villkoren för köpen har uppfyllts, enligt Mario Draghi.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto