Home > EUR/SEK på den lägsta nivån sedan december 2000

EUR/SEK på den lägsta nivån sedan december 2000

Marknadens aktörer tyr sig till den svenska kronan trots att den i normala fall brukar ses som en riskvaluta, bland annat på grund av den dåliga likviditeten i SEK jämfört med större valutor som exempelvis euron eller den amerikanska dollarn.

Ytterligare en anledning till varför den svenska kronan är stark i rådande klimat är att räntedifferensen mellan Sverige och EU-området ökar och därför blir det i dag intressant att se om ECB sänker sin ränta, vilket är det scenario som konsensus tror på.

Eftersom marknaden till mångt och mycket diskonterar en räntesänkning från ECB i dag kommer vi allt annat lika sannolikt få se en kraftfull motreaktion uppåt i EUR/SEK om ECB-chefen Mario Draghi väljer att lämna räntan oförändrad på 1%.

EUR/SEK
EUR/SEK

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.