Home > Expansiv penningpolitik är ”ömsesidigt konstruktivt”, enligt Ben Bernanke

Expansiv penningpolitik är ”ömsesidigt konstruktivt”, enligt Ben Bernanke

Han konstaterade att monetär stimulans från de globala centralbankerna ”erbjuder ytterligare stöd för andra länder via starkare finansmarknader, mer export”.

Fedchefen jämförde dagens policy med perioden då guldstandarden övergavs under den stora depressionen, och länderna började reflatera sina ekonomier.

”Det faktum att alla länder gjorde samma sak var ömsesidigt förstärkande. Det finns en analogi mellan dessa erfarenheter från 1930-talet och vad vi ser i världen idag”, sade Ben Bernanke.

På en fråga om vad Fed kommer att göra för att strama åt penningpolitiken när den dagen kommer svarad Ben Bernanke att det primära verktyget kommer att vara att höja den ränta som banker får när de placerar primära reserver hos Fed, snarare än att sälja av tillgångar från balansräkningen.

”Det viktigaste verktyget vi överväger är räntan på överskjutande reserver”, sade han, och tillade att under åtstramningsperioden så kommer sannolikt penningmarknadsräntorna ligga nära den ränta som Fed sätter på överskottsreserverna.

Fedchefen kommenterade däremot inte något om när Fed kan tänkas börja dra ned på den monetära ackommodationen.

Han sade vidare att Feds nuvarande ”exitprinciper” mycket väl innebär att Fed kan sälja tillgångar på ett ”stabilt sätt”.

Men ”tillgångsförsäljningar ligger sent i processen och de ska inte vara det viktigaste verktyget i normaliseringen av policyn”.

I sitt anförande sade Ben Bernanke att Feds stresstester, som ska visa om amerikanska finansinstitut klarar en allvarlig recession, har stärkt banksystemet och hjälpt den ekonomiska tillväxten.

”Idag är ekonomin signifikant starkare än den var för fyra år sedan, även om förhållandena ännu är långt ifrån va vi skulle vilja att de var. Det är positivt för återhämtningen att bankerna också är noterbart starkare än de var för några år sedan”, sade Ben Bernanke.

Han konstaterade att de senaste stresstesterna och utvärderingen av bankernas kapitalplaner fortsatt speglar förbättringar i bankernas hälsa. Kärnprimärkapitalet har mer än fördubblats mellan slutet av 2008 och slutet av 2012, en ökning med nära 400 miljarder dollar.

”Högre kapital sätter dessa företag i ett betydligt bättre läge för att absorbera framtida förluster samtidigt som de fortsätter att utföra deras viktiga roll i ekonomin”, sade Ben Bernanke.

Han konstaterade samtidigt att likviditetsläget i bankerna också har förbättrats. Bankernas innehav av kontanter och högkvalitativa likvida värdepapper har mer än fördubblats sedan slutet av 2007 och uppgår nu till totalt mer än 2.500 miljarder dollar.

Ben Bernanke betonade dock att myndigheterna kommer att fortsätta att pressa bankerna att ytterligare minska beroendet av marknadsfinansiering, något som visade sig vara en mycket osäker finansieringsform under krisen.

”Banker i alla storlekar behöver ytterligare stärka förmågan att identifiera, kvantifiera och administrera sina likviditetsrisker”, sade han.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto