Home > Extremt kort positionering på USD från icke-kommersiella konton

Extremt kort positionering på USD från icke-kommersiella konton

Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) publicerar sin Commitment of Traders-rapportbeskrivningar (COT) som avslöjar investerares positionering på ett flertal olika finansiella tillgångar. Detta baseras på platsdata från rapporterande företag och följs noga av de som är intresserade av valutamarknaden.

Då FX-volymen från en enskild mäklare inte återspeglar hela FX-marknadens volym är det svårt att tolka positionering på valutamarknaden. Det är även värt att nämna att detta är en av anledningarna till varför Volume Spread Analysis (VSA) är en användbar handelsteori på aktiemarknaden, men inte lika användbar på valutamarknaden.

En ny CFTC-rapport som hänvisade till dollarindexet (DXY) återspeglar den senaste icke-kommersiella dollarindexpositionen under de senaste sju åren. Hur tolkar man detta?

Tolkning av CFTC:s icke-kommersiella rapport

Först är det viktigt att definiera vad DXY är. Som index återspeglar det dollarns utveckling mot ett antal olika valutor där varje enskild valuta har sin egen viktning: EUR (57,6%), JPY (13,6%), brittiskt pund (11,9%), kanadensisk dollar (9,1%), svensk krona (4,2%) och schweizisk franc (3,6%). Värdet av DXY är den viktade geometriska medianen av värdet på dollarn mot dessa valutor.

Vi behöver även förstå hur CFTC klassificerar icke-kommersiella investerare. Enligt deras egna regler är en icke-kommersiell investerare en som inte investerar i terminer och som inte har något annat intresse än att spekulera på marknadens rörelser. Denna kategori innefattar inte bara privata investerare utan även stora finansiella institutioner och hedgefonder.

Om vi återvänder till denna nya rapport som visar extrem positioner på den korta sidan av DXY för icke-kommersiella investerare ser vi baisseartade signaler. Detta är inte bara investerare som oftast ligger på fel sida av marknaden utan även professionella investerare och investerare med tillgång till mer resurser och bättre efterforskning för att understödja sina perspektiv.

Så ligger DXY risigt till? Det kan verka så, men det är även viktigt att titta på dess komposition och försöka förstå vad som orsakar denna nedgång. Det lättaste svaret är att EURUSD fortsätter att stiga. Eftersom euron är mer än hälften av DXY:s viktning kan en stark uppåtgående trend här förklara den icke-kommersiella positioneringen.

Men det kan även vara så att det inte är EURUSD utan att det är USDJPY som går ner mer. Eller GPBUSD som stiger aggressivt.

Allt sammantaget må signalen vara baisseartad för USD, men det krävs fortfarande mycket mer information för att hitta rätt sak att satsa på.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto