Home > Faktorer för GBP inför den brittiska centralbankens MPC-beslut

Faktorer för GBP inför den brittiska centralbankens MPC-beslut

Den europeiska centralbanken (ECB) och Fed i USA var de två stora centralbankerna som släppte sina utlåtanden i januari. I februari är det Storbritanniens centralbanks (BOE) tur, bara en dag inför februari månads NFP-rapport (nästa fredag).

Beslutet från MPC är av särskilt stor vikt för de som tradear det brittiska pundet (GBP), av ett par anledningar. Först och främst är detta det första mötet sedan Brexit-avtalet. För det andra har pundet varit en av de starkaste valutorna på valutamarknaden – kommer detta fortsätta?

Saker som MPC kommer ha i åtanke gällande sitt beslut

Mycket har ändrats sedan det senaste MPC-mötet, och allt detta kommer spela roll för den brittiska centralbankens beslut. Till att börja med är nu den ekonomiska tillväxten positiv för GBP.

Medan de nya nedstängningarna antyder att den kortsiktiga prognosen är sämre kompenseras detta av att vaccinationen går bra, vilket skapar utrymme för mer återhämtning senare. MPC kan inte ignorera detta.

Framöver är de finansiella förhållandena stabila, trots hälsokrisen. Till följd av det har aktiepriser och långsiktiga räntor stigit sedan i december förra året. Hoppet om vaccin ansvarar även för de finansiella förhållandenas stabilitet.

Trots de nya nedstängningarna genomförs fler lättnader (4,6 miljarder GBP i stöd till företag). Detta är dock inte mycket i det stora hela. Jämfört med BNP är det 0,2%, en relativt liten summa.

Allt ovan sker i det ekonomiska rummet. En centralbank måste även överväga potentiella risker från andra källor. Exempelvis har vi den senaste AstraZeneca-skandalen med EU. I Storbritannien associerar detta med Brexit – ett sätt för EU att straffa Storbritannien.

En annan risk är att COVID-19 maskerar de sanna effekterna av Brexit. Till följd av det riskerar Storbritannien att finna sig själva i en kris som inte upphör bara för att hälsokrisen upphör.

Allt sammantaget har GBP presterat bättre än andra stora valutor då många investerare ser möjligheter i Storbritannien. Traders håller även en vakande öga på vaccinations-racet. Just nu äger 95% av all vaccination rum i endast tio länder, och Storbritannien är ett av dessa länder. Att satsa på landets valuta är därmed rimligt även ur ett makroperspektiv.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto