Home > Fastighetsägarna i vänta och se läge pga skatteförslag.

Fastighetsägarna i vänta och se läge pga skatteförslag.

Det råder redan i nuläget ett vänta och se-läge bland aktörerna på fastighetsmarknaden. Det i väntan på hur politiker slutligen går vidare med utredningsförslaget om ändringar i skatten på ägande av fastigheter.

Det säger Ulla Werkell, skattejurist på branschorganisationen Fastighetsägarna och som varit en expert som deltagit i utredningens arbete sedan det inleddes i augusti 2015, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Det slås i utredningen fast att fastighetsbranschen betalar skatt i samma utsträckning som andra branscher, ändå läggs det fram förslag som vid införande riskerar att medföra en överbeskattning av branschen”, säger hon.

Dels föreslås en skatt på fastighetsvinster om 22 procent, i likhet med företagsskatten, från och med juli 2018. I nuläget kan skatten skjutas upp om fastigheter paketeras i bolag. Inte heller stämpelskatt utgår vid dylika fastighetsförsäljningar. Enligt förslaget ska en stämpelskatt om 2 procent utgå oavsett försäljningsform (mot dagens 4,25 procent men som inte påförs försäljningar genom bolag).

Ulla Werkell säger att det redan nu märks ett ”vänta och se”-läge bland aktörer på fastighetsmarknaden. Inte minst väntar aktörer på huruvida det införs en retroaktiv beskattning av vinster på fastighetsförsäljningar.

”Om utredningsförslaget antas skulle det innebära att den ägare som gör den första försäljningen genom bolag efter att det träder i kraft behöver betala skatt för vinster som tidigare ägare har gjort. Fastighetsköpare garderar sig för detta redan nu medan säljare inte vill genomföra affärer till den prisrabatt som krävs”, säger hon som förklaring till varför transaktionsmarknaden redan har påverkats.

Hon lägger till att fastigheter som investeringsslag skulle påverkas negativt mot andra tillgångar och framför att förslagen sammantaget skulle leda till lägre fastighetsvärden.

”Det skulle i sin tur kunna påverka den finansiella stabiliteten då fastigheter utgör en väsentlig del av panterna i banksystemet”, säger hon och går så långt som att säga att regeringen på sikt riskerar att skapa en fastighetskris.

För fastighetsbranschen påpekar hon att förslaget skulle innebära en ”dubbelstöt” då det också pågår ett arbete inom regeringskansliet med att implementera ett EU-direktiv om tvingande begränsningar av bolags ränteavdrag. Begränsningar av ränteavdrag är något som slår relativt hårt på kapitalintensiva sektorer som fastighetsbranschen, säger hon.

”Man har vetat inom branschen att utredningsförslaget ska komma men inte exakt hur det skulle se ut. Det har varit svårt för aktörer att veta vilken höjd som skulle tas rörande uppskjutna vinstskatter. Det har inte tagits tillräckligt med höjd i investeringskalkyler, jämfört med förslaget, om hur mycket”, säger hon.

Fastighetsägarna kommer under remisstiden att ge sina synpunkter på förslaget, säger Ulla Werkell. Hon framhåller att det varit fem andra experter under utredningens arbete som inte var från Skatteverket eller Finansdepartementet med samma synpunkter som Fastighetsägarnas.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto