Home > Fattig nyhetsdag kan leda till ytterligare nedgångar i EUR

Fattig nyhetsdag kan leda till ytterligare nedgångar i EUR

EUR förblev relativt oförändrad jämfört med sina främsta valutakonkurrenter genom hela den europeiska handeln i går, där den politiska osäkerheten i euroområdet hållit valutan nära sina senaste bottennoteringar. Efter att ha deprecierat till så lågt som 1,3000 under tidig morgon handel, tillbringade valutaparet EUR/USD större delen av dagen runt 1,3010. Sett till dagens aktiviteter kan en fattig nyhetsdag leda till låg likviditet på marknaden. Valutahandlare kommer att vilja notera att en miljö med låg likviditet ofta leder till oväntade prisskiftningar till synes utan anledning. Med tanke på eurons senaste baisseartade trend, finns möjligheten för ytterligare nedåtgående rörelser för den gemensamma valutan.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up down down up no
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3082 1.6265 80.86 0.9363 1.0169 0.8166
1.3030 1.6213 80.31 0.9309 1.0130 0.8124
1.2996 1.6183 79.96 0.9276 1.0101 0.8096
Stöd 1.2943 1.6132 79.39 0.9220 1.0065 0.8048
1.2909 1.6102 79.05 0.9187 1.0041 0.8015
1.2857 1.6051 78.49 0.9133 0.9988 0.7980

Ekonominyheter

USD – USD förblev baisse kontra JPY

Den amerikanska dollarn låg under den psykologiskt betydelsefulla 80,00 nivån mot den japanska yenen under gårdagens börshandel, då valutahandlare fortfarande har en negativ syn på valutan efter förra veckans svaga amerikanska NFP-rapport. Efter att ha klättrat så högt som 80,01 under nattens handel, sjönk valutaparet USD/JPY med över 30 punkter och tillbringade sedan en stor del av dagen för runt 79,80. Greenbacken var mer lyckosam mot den CAD under loppet av dagen. Valutaparet USD/CAD var upp med nära 50 punkter under den europeiska handeln för att slutligen nå så högt som 0,9978.

Ser vi på dagens handel innebär en långsam nyhetsdag att varje rörelse i USD sannolikt kommer att vara ett resultat av tillkännagivanden från euroområdet. Med tanke på den nuvarande politiska osäkerheten i Grekland, fortsätter valutahandlare att rata EUR. Skulle ytterligare negativa nyheter från Greklands släppas i dag, kan investerare bli mer riskobenägna, vilket kan leda till att USD tappar kontra JPY. Senare i veckan kommer valutahandlare vilja uppmärksamma ett tal från Federal Reserves ordförande Ben Bernanke som är planerad till torsdag. Talet skulle kunna innehålla ledtrådar om en eventuell ny omgång av kvantitativa lättnader i USA, vilket skulle kunna skapa volatilitet i USD.

EUR – Politisk osäkerhet fortsätter att tynga EUR

Oförmågan hos de största politiska partierna i Grekland att bilda en parlamentarisk majoritet höjde utsikterna för att det kan komma ett nyval i landet nästa månad. Nyheten genererade ytterligare oro bland investerare om utsikterna för euroområdets ekonomiska tillväxt, vilket fortsatte att pressa EUR nära sina senaste bottenrekord genom hela handeln i går. Medan valutaparet EUR/JPY avancerade med cirka 30 punkter tidigare på dagen, kapitulerade det snabbt sina uppgångar och tillbringade större delen av dagen runt 103,80 nivån. På samma sätt vände valutaparet EUR/USD sin svaga uppåtgående rörelse som det haft under förmiddagen och tillbringade större delen av dagen för 1,3010 nivån.

Vänder vi oss till dagens händelser kommer valutahandlare vilja fortsätta att övervaka händelser som kommer ut från euroområdet och då särskilt den politiska situationen i Grekland. Varje indikation på att Grekland kommer att röra sig bort från de finanspolitiska åtstramningarna landet lovade att genomföra kan leda till ytterligare nedgångar för EUR. Dessutom kan oron hos investerare för Frankrikes nya regering utöka EUR baisseartade trend. Den franske presidenten är känd för att ha skilda åsikter gentemot Tyskland om den bästa vägen mot ekonomisk tillväxt i euroområdet. Varje tecken på framtida konflikter kan leda till ytterligare riskaversion på marknaden.

AUD – Ökad riskaversion ledde till ytterligare nedgångar för AUD

Fortgående farhågor för den politiska situationen i euroområdet fick investerare att överge mer riskfyllda tillgångar under gårdagens börshandel, vilket resulterar i nedgångar för AUD. Valutaparet AUD/USD föll över 90 punkter under den europeiska handeln och nådde så lågt som 1,0101. Kontra den japanska yenen deprecierade AUD med cirka 95 punkter och nådde så lågt som 80,59 under eftermiddagens handel.

Vänder vi oss mot dagens aktiviteter kan AUD fortsätta att sjunka beroende på de eventuella meddelanden som kommer ut från euroområdet. Skulle investerare komma till den slutsatsen att de nya regeringarna i Grekland och Frankrike kan komma i konflikt med andra länder i euroområdet, när det gäller den bästa vägen mot ekonomisk tillväxt i euroområdet, kan mer riskfyllda valutor såsom AUD, utvidga sina baisseartade trender.

Råolja – De amerikanska råoljelagren kan sänka råoljepriset ytterligare

Råoljepriset sjönk med över 1 dollar per fat under handeln i går, där riskaversionen fortsatte att dominera sentimentet på marknaden efter svaga nyheter från USA och euroområdet. Efter en topp på 97,90 dollar per fat under nattens handel fortsatte råvaran att falla hela dagen för att så småningom nå 96,53 dollar per fat under dagens handel.

I dag kommer valutahandlare vilja uppmärksamma den amerikanska inventeringsrapporten för råoljelagren som publiceras klockan 14:30 GMT. Stadigt ökande amerikanska oljelager har tolkats som ett tecken på en vikande efterfrågan i USA, världens största oljekonsumerande land. Skulle dagens rapport komma in ovan 2 miljoner fat, kan råoljepriset sjunka ytterligare under eftermiddagens handel.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Williams Percent Range på veckovisa diagrammet har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket tyder på att detta valutapar kan få se rörelser uppåt under de kommande dagarna. Dessutom har MACD/Osma på samma diagram börjat bilda ett baisseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på detta valutapar då vi kan få se en korrigering uppåt inom en snar framtid.

GBP/USD

Ett baisseartat kors har bildats på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska, vilket tyder på att en nedåtgående rörelse för detta par ligger runt hörnet. Dessutom har vi ännu ett annat baisseartat kors på det dagliga diagrammets MACD/Osma som ger ytterligare bevis på en förestående korrigering. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar.

USD/JPY

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar att detta valutapar ligger i neutralt territorium, vilket innebär att inga betydande trender är prognostiserade vid denna tidpunkt. Det enda undantaget är det veckovisa diagrammets MACD/Osma, som har bildat ett baisseartat kors. Valutahandlare kommer vilja hålla ett öga på några av indikatorerna på det veckovisa diagrammet för ytterligare tecken på en baisseartad rörelse.

USD/CHF

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet ligger i det överköpta territoriet, vilket gör att detta valutapar kan se rörelser nedåt inom en snar framtid. Dessutom har det Relativt Styrkeindex (RSI) på samma diagram börjat röra sig uppåt och verkar redo att ta sig in i det överköpta territoriet. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på RSI. Om det passerar över 70, kan det vara ett bra tillfälle att öppna korta positioneringar.

Wild Card

AUD/JPY

Ett hausseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser uppåt inom den närmaste tiden. RSI på samma diagram har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket ger ytterligare bevis på en korrigerande uppåtgående rörelse. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar idag.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.