Home > FED-besked i centrum under veckans makroagenda

FED-besked i centrum under veckans makroagenda

Den stundande makroveckan har en rad intressanta hållpunkter, med Feds policybesked på onsdagen som kronan på verket. Måndagen bjuder på industriproduktion i USA i augusti, med en väntad uppgång på 0,4 procent under månaden.

FedPå tisdagen väntas KPI i USA. Inflationstakten spås sjunka till 1,6 från 2,0 procent medan kärninflationen spås stiga till 1,8 procent från 1,7 procent föregående månad.

Commerzbank noterar att då kapacitetsutnyttjandet ligger under normala nivåer, så åtföljs en dämpad tillväxt av en dämpad inflation. Kärninflationen väntas i stort sett vara oförändrad jämfört med tidigare månader.

”Ur Feds perspektiv så är inflationen fortsatt alltför låg, men troligen inte så mycket så att det oroar avvikarna inom FOMC”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

På tisdagen kommer även tyska ZEW-index, som speglar investerarnas bedömning, med en väntad uppgång till 45,5 från 42,0 föregående månad.

Samma dag inleder riksdagen sin hösttermin med regeringsförklaring frånnstatsminister Fredrik Reinfeldt, där möjligheten alltid finns att ministerlistan stuvas om.

Detta följs på onsdag morgon upp med regeringens höstbudget. Det mesta i reformväg är som vanligt känt, med tyngdpunkt på lägre skatt för pensionärer, sänkta a-kasseavgifter, stimulanser för företagandet och skolsatsning.

Det totala ”reformutrymmet” uppgår till 25 miljarder kronor. Den tyngsta delen, jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt, har flaggats för men ännu inte presenterats.

I samband med detta kommer nya prognoser, som väntas ligga nära vad regeringen kommunicerade i Harpsund i augusti, det vill säga en BNP-tillväxt på 1,2 procent´i år och 2,5 procent nästa år.

Kort därefter släpper Riksbanken sitt protokoll från det penningpolitiska mötet den 4 september. Där behölls reporäntan oförändrad på 1,00 procent medan räntebanan drogs upp något på kort sikt. Räntebanan har dock fortsatt kvar en viss sannolikhet för en räntesänkning.

”Vi förväntar oss att duvorna ska vara på defensiven, medan det hökaktiga lägret ledda av Stefan Ingves troligen kommer att trycka starkare på
makrotillsynsargumenten. Varje diskussion om hur Riksbanken känner om att ha kringgåtts av regeringen vad gäller cykliska kapitalbuffertar i banksektorn
kommer att noga dissekeras då en analytisk skiljelinje uppstått om hur Riksbanken kommer att hantera frågor om finansiell stabilitet nu när Finansinspektionen har satts i förarsätet”, skriver Danske Bank i ett marknadsbrev.

Även Bank of England släpper protokoll, från sitt policymöte den 4-5 september, där inga förändringar gjordes. Här riktas fokus på eventuella skillnader i uppfattningen om den nya framåtblickande guidningen och när arbetslösheten kan tänkas nå ”tröskeln” på 7 procent.

Onsdagens huvudnummer blir ändå avslutningen på Federal Reserves tvådagars FOMC-möte, som åtföljs av nya prognoser och pressträff med Ben Bernanke.

Många analytiker har under sommaren väntat sig att Fed ska påbörja nedtrappningen av de kvantitativa lättnaderna (tapering) vid detta möte, men möjligen vacklat lite i sin tro efter en del svagare data på sistone.

Nordea väntar sig att FOMC kommer överens om en måttlig nedtrappning i de månatliga tillgångsköpen, men också ger en starkare utfästelse om en låg styrränta länge.

Fed har redan sagt att de vill påbörja processen med att trappa ned tillgångsköpen före årsskiftet. Men då den senaste tidens data visar på lite förlorat momentum i ekonomin och en rad riskfaktorer som det amerikanska skuldtaket och Syrien har kommit i förgrunden, så kan Fed möjligen vänta till oktober eller december med att påbörja nedtrappningen.

”Men även om det nu är mer osäkert så tror vi ändå att Fed är mer säkra på en uthållig ekonomisk återhämtning och mer oroade för de potentiella konsekvenserna med fortsatta obligationsköp. Vi förväntar oss därför fortfarande att de ska annonsera början på nedtrappad QE den 18 september”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Det stundande skiftet i Feds ledarskap talar också för att börja nedtrappningen nu snarare än i december.

Men i ljuset av den senaste tidens ökade osäkerhet så väntas det inledande steget bli försiktigt. Federal Reserve antas minska sina månatliga köp med 15 miljarder dollar till 70 miljarder dollar. För bostadsmarknadens skulle väntas nedtrappningen sannolikt riktas mot statsobligationerna snarare än köpen av bolånepapper, MBS:er.

Samtidigt är Fed-ledamöterna troligen inte helt bekväma med hur marknadens prissättning ligger. Fed funds-terminen för december 2015 ligger på 1,34 procent, klart över medianen för FOMC-ledamöterna på 1,00 procent i slutet av 2015.

”Mot denna bakgrund så förväntar vi oss att Fed ska trappa upp sina ansträngningar att trycka tillbaka marknadens förväntningar om framtida räntehöjningar med ett ännu starkare åtagande om en låg fed funds-nivå under en utdragen period”, skriver Nordea.

Det finns flera sätt för Fed att stärka sin framåtblickande guidning. Ett är att sänka tröskeln för räntehöjning, som för närvarande ligger på en arbetslöshet på 6,5 procent, men detta är kanske mindre troligt då det kan äventyra trovärdigheten i denna nyligen uppsatta tröskel. Ett annat är att säga att räntan inte höjs även om arbetslösheten sjunker under tröskeln, så länge inflation väntas vara under målet. Ett tredje sätt är att stärka åtagandet om att röra sig långsamt uppåt när räntan väl börjar att höjas.

”Även om vi tror att Fed kommer att skärpa tonen i sin framåtblickande guidning nästa vecka för att hålla räntorna låga, så återstår det att se huruvida marknaderna uppfattar detta som trovärdigt”, skriver Nordea.

Unicredit konstaterar att även om den senaste jobbrapporten ökade osäkerheten om vad FOMC-mötet ska landa än mer, så tror de fortsatt på två resultat. För det första kommer FOMC att annonsera sina intentioner om att minska obligationsköpen, om än med ett litet belopp (”tapering light”). För det andra kommer FOMC att vara duvaktig om räntorna. Detta kommer att ske genom de nya prognoserna för 2016, vilka troligen kommer att visa att majoriteten av FOMC-ledamöterna ser en lämplig fed funds-nivå på 2-2,5 procent i slutet av 2016 även då arbetslösheten har återvänt till sin långsiktiga nivå, och inflationen är på eller över 2 procents-målet.

”Detta kan understrykas av en formell förändring i den framåtblickande guidningen, och Ben Bernanke kommer (på presskonferensen) åter betona distinktionen mellan att dra ned på obligationsköpen och räntehöjningar”, skriver Unicredit.

På torsdagen blir det räntebesked från Norges Bank. Räntan väntas lämnas oförändrad men två månader med klart högre inflation än prognos har fått bedömare att tro på en uppreviderad räntebana.

På torsdagen håller också Cecilia Skingsley sitt första anförande sedan hon tillträdde i Riksbankens direktion, med titeln ”Rimliga förväntningar på penningpolitiken”.

Samma dag kommer även Philadelphia Fed index i USA, som väntas stiga till 10,0 i september från 9,3 föregående månad.

På söndagen är det parlamentsval i Tyskland, och förbundskansler Angela Merkel ser enligt opinionsmätningarna ut att gå mot en säker seger, men frågan är vem hon ska regera med. Den nuvarande koalitionspartnern FDP har gått trögt i valsspurten och kombinationen CDU/CSU och FDP ser inte ut att få egen majoritet.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto