Home > FED beslutade att inte att vidta några nya policyåtgärder

FED beslutade att inte att vidta några nya policyåtgärder

Helt enligt förväntningarna beslutade Federal Reserves räntekommitté inte att vidta några nya policyåtgärder vid onsdagens möte, och det kom inte heller några förvändringar i den framåtblickande guidningen.

Det skriver John Ryding och Conrad DeQuadros, vid RDQ Economics, i en snabbkommentar efter fedbeskedet.

”Fed gjorde en blygsam uppgradering av sitt språk om hushållskonsumtionen och noterade uppgången i inflationen. Däremot var det få förändringar, och inga överraskningar, i Feds uttalanden och paragrafer som beskriver policyn… och guidningen”, skriver RDQ-ekonomerna .

Berndt Weidensteiner, USA-analytiker på Commerzbank, konstaterar också att Fed nu bekräftade sin penningpolitiska bana, och frågan är nu om kommittén också fortsatte att diskutera huruvida det kan bli aktuellt att ersätta det kalenderbaserade åtagandet om hur länge räntan ska förbli låg med ekonomiska ”triggers” för en eventuell förändring i räntepolitiken.

Baserat på olika kommentarer den senaste tiden tror Berndt Weidensteiner att Fed kan vara på väg att sätta upp en målnivå för arbetslösheten och en ”risktröskel” för inflationen – när dessa nivåer uppnås börjar Fed dra ned på den ackommoderande hållningen. ”Men naturligtvis, problemet är att enas om en målnivå för arbetslösheten”.

Han konstaterar dock samtidigt att arbetslösheten i september var lägre än den mest optimistiska Fedledamoten hade räknat med för det fjärde kvartalet i prognoserna i september. Och om arbetslösheten skulle fortsätta att sjunka skulle Feds tidigare antaganden utmanas.

”Då skulle produktionsgapen kunna vara mindre än väntat, trots den tröga tillväxten. I konsekvens med detta skulle Fed behöva dra tillbaka stimulanserna snabbare än enligt löftet om ’mitten av 2015’”, noterar Commerzbankanalytikern.

Han räknar med att protokollet från dagens möte, som publiceras den 14 november, kommer att kunna ge ytterligare insikter om dessa frågor, och huruvida det kan bli aktuellt att vid Fomc-mötet i december besluta om att utöka QE3-programmet i samband med att ”operation twist” avslutas vid årsskiftet.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto