Home > Fed höjer styrräntan enligt väntat till 1.00-1.25 procent.

Fed höjer styrräntan enligt väntat till 1.00-1.25 procent.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer styrräntan, målnivån för dagslåneräntan Fed funds, till ett intervall mellan 1,00 och 1,25 procent. Målet var tidigare mellan 0,75 och 1,00 procent.

Enligt Bloomberg News enkät räknade 95 av 100 tillfrågade ekonomer med att målintervallet för Fed funds skulle höjas med 25 punkter, till 1,00-1,25 procent. Fem ekonomer trodde att ränteintervallet skulle lämnas oförändrat.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 mars 2017, då den höjdes med 25 punkter till ett intervall på 0,75-1,00 procent.

Räntebeslutet var inte enhälligt, Neel Kashkari reserverade sig (liksom han gjorde mot räntehöjningen i mars). Han ville lämna styrräntan oförändrad vid detta möte.

Kommittén noterar att den penningpolitiska hållningen ännu är ackommoderande och stöder därmed viss ytterligare förbättring i arbetsmarknadsförhållandena och en återgång till 2 procents inflation.

Beträffande timing och storlek på kommande räntejusteringar noterar FOMC att man ska bevaka olika arbetsmarknadsmått samt indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar. Man ska även bevaka den finansiella och internationella utvecklingen, därtill kommer man att noga bevaka faktiska och väntade framsteg mot det symmetriska inflationsmålet.

Fed upprepar att man antar att den ekonomiska utvecklingen kommer att ske på ett sätt som talar för ”gradvisa höjningar” i Fed fundsräntan, och räntenivån antas förbli, under en tid, under nivåer som antas gälla på längre sikt.

”Men den faktiska banan för Fed fundsräntan kommer att bero på de ekonomiska utsikterna så som de visar sig i inkommande data”, skriver FOMC.

FOMC upprepar vidare att man fortsätter den existerande policyn med reinvesteringar av utbetalningar på banken innehav av värdepapper. Kommittén räknar dock nu med att man kommer att implementera ett program för en normalisering av balansräkningen senare i år, under förutsättning att ekonomin utvecklas ungefär som väntat.

Programmet, som innebär att reinvesteringarna minskas gradvis, beskrivs mer detaljerat i ett separat tillägg till kommitténs ”policynormaliseringsprinciper och planer”.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto