Home > Fed kan avvakta med decemberhöjning, ev högre ränta på sikt.

Fed kan avvakta med decemberhöjning, ev högre ränta på sikt.

Kraftigt ökad osäkerhet i spåren på Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet gör att risken är överhängande för att Fed avvaktar med den räntehöjning marknaden hade räknat med i december. Men på längre sikt kan det innebära en snabbare åtstramning av penningpolitiken.

Det skriver Robert Bergqvist och Johan Javéus, chefekonom respektive chefsanalytiker, vid SEB i ett kundbrev på onsdagsmorgonen.

De konstaterar att utsikterna för den amerikanska ekonomin kan påverkas negativt av valresultatet på kort sikt, trots att Donald Trumps ekonomiska politik bär tydliga drag av tillväxtfokus. I det längre perspektivet avgörs utvecklingen bland annat av hur handelsrelationer och det säkerhetspolitiska läget påverkas.

SEB-analytikerna påpekar samtidigt att Donald Trump och många andra republikaner har varit djupt kritiska till Feds nuvarande lågräntepolitik och mot chefen Janet Yellen. Risken är att Fedchefen byts ut innan hennes nuvarande mandatperiod löper ut 2018.

Donald Trump är också anhängare av en ökad politisk styrning av centralbanken och minskad självständighet för Fed, vilket i dagsläget skulle betyda stramare penningpolitik. Om Donald Trumps mycket expansiva finanspolitik skulle bli verklighet kan det också på sikt leda till att Fed behöver strama åt penningpolitiken något snabbare än SEB räknat med.

Osäkerheten i spåren på valresultatet lär betyda dollarförsvagningen består en tid, men SEB-analytikerna bedömer att Donald Trumps seger kan gynna dollarn på längre sikt – främst mot mindre valutor.

”Trumps ekonomiska politik, hotet mot global handel och växande geopolitisk osäkerhet bör skapa en miljö som är gynnsam för dollarn mot flertalet valutor, däribland euron och kronan”, skriver Robert Bergqvist och Johan Javéus.

De ser vidare en klar nedåtrisk från valresultatet mot svensk industri, och till det kommer också den allmänna riskaversionen som kommer av att det geopolitiska läget blir mer svårbedömt. På kort sikt kan dock de negativa effekterna på sentimentet för investeringar i, och utsikterna för, exportindustrin kompenseras av att kronan försvagas än mer.

SEB-analytikerna bedömer vidare att den ökade osäkerheten för att Riksbankens penningpolitik blir än mer beroende av vad ECB gör. Valresultatet höjer sannolikheten för att ECB ökar sina stimulanser, och att Riksbanken därmed går i samma riktning.

”Att kronan är så mycket svagare och att Fed sannolikt avstår från att höja i december lättar till viss del trycket på Riksbanken men sannolikheten för en ny räntesänkning eller utökad QE på kommande möten har nu ökat”, skriver Robert Bergqvist och Johan Javéus.

Risken för ökad protektionism i världen är vidare en ”klart negativ faktor för kronan som av vissa investerare setts som en hedge mot en Trumpseger”.

”Tillsammans med utsikter för en än mer expansiv penningpolitik från Riksbanken är risken stor att kronan kommer att fortsätta försvagas på kort sikt mot euron”, skriver SEB-analytikerna.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.