Home > Fed kan börja dämpa takt i obligationsköp senare i år

Fed kan börja dämpa takt i obligationsköp senare i år

Fed kan komma att dämpa takten i de månatliga obligationsköpen senare i år, om den ekonomiska utvecklingen går i linje med prognos, och eventuellt avsluta köpen i mitten av 2014. Han sade att arbetslösheten kan ligga vid 7 procent när Fed börjar skala ned de månatliga köpen.

BenDet sade Fed-chefen Ben Bernanke vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

”Och om efterföljande data fortsätter att utvecklas ungefär som våra förväntningar om ekonomin kommer vi att fortsätta att reducera takten i köpen i avvägda steg under första halvåret nästa år, och avsluta köpen runt mitten av året”, sade han.

Ben Bernanke tillade att en eventuell räntehöjning ännu ligger långt fram i tiden, och att en gradvis neddragning av de månatliga obligationsköpen mer ska liknas vid att Fed lättar trycket på gaspedalen. Att avsluta obligationsköpen innebär inte heller att stimulanserna avslutas eftersom Fed räknar med att behålla obligationerna i balansräkningen.

Beträffande inflationen sade Fedchefen att den har legat väl under 2-procentsmålet en tid, den låga inflationen kan dock delvis spegla övergående faktorer och de flesta Fomc-ledamöterna räknar med att inflationen kommer att stiga framöver.

Fedchefen sade också att han är något förbryllad över den senaste tidens uppgång i obligationsräntorna. Han sade att andra faktorer kan ligga bakom uppgången i realräntorna, och att det är svårt att säga om marknaderna börjar bli ”osynkade”.

Ben Bernanke sade vidare att Fedkommittén har den senaste tiden sett över den tidigare planen för en eventuell exit från den extraordinära penningpolitiska hållningen i förhållande till den plan som antogs 2011.

Stora delar av den tidigare planen är ännu aktuell, men en skillnad är att nu räknar en majoritet av ledamöterna inte med att Fed kommer att sälja bostadsrelaterade obligationer, MBS, under normaliseringsprocessen.

Han sade att kommittén kommer att fortsätta debattera planen för en normalisering av penningpolitiken vid kommande möten, men tillade att en normalisering av penningpolitiken ännu ligger långt fram i tiden.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto