Home > FED lämnade som väntat räntan oförändrad

FED lämnade som väntat räntan oförändrad

Enligt Bloomberg News enkät bland xx bedömare räknade samtliga med en oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fedkommittén beslutade samtidigt att fortsätta de kvantitativa lättnaderna, QE, genom att köpa statspapper i en takt på 45 miljarder dollar per månad, oförändrat från de 45 miljarder som beslutades initialt i december. Inklusive fortsatta månatliga köp av bolånerelaterade värdepapper, MBS, för 40 miljarder dollar per månad kommer Fed därmed att totalt köpa värdepapper för 85 miljarder dollar per månad (85).

Fed kommer också att fortsätta att reinvestera återbetalningar på existerande portföljinnehav i bolånerelaterade värdepapper.

”Tillsammans bör dessa åtgärder bibehålla ett nedåttryck på långa räntor, stödja bolånemarknaderna och hjälpa till att göra bredare finansiella förhållanden mer ackommoderande” skriver Fed.

Fomc ska noga bevaka inkommande information om den ekonomiska och finansiella utvecklingen de kommande månaderna, och om utsikterna för arbetsmarknaden inte förbättras ”substantiellt” kommer kommittén att fortsätta köpa statspapper och bolånepapper, och sätta in andra policyåtgärder vid behov, tills en sådan förbättring har uppnåtts.

”Vid beslut om storlek, takt och komposition på tillgångsköpen ska kommittén, som alltid, ta lämplig hänsyn till den troliga effektiviteten i och kostnaden för sådana köp”, framgår det av pressmeddelandet.

Fed upprepar i pressmeddelandet att kommittén räknar med att en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken kommer att vara fortsatt lämplig under en betydande tid även efter att köpprogrammen avslutas och den ekonomiska återhämtningen stärks.

Kommittén ”antar för närvarande att denna exceptionellt låga nivå för Fed fundsräntan (0,00-0,25 procent) kommer att vara lämplig åtminstone så länge arbetslösheten är över 6,5 procent, inflationen på ett till två års sikt inte antas överstiga kommitténs långsiktiga mål på 2 procent med mer än 0,5 procentenheter och de långsiktiga inflationsförväntningarna fortsätter att vara väl förankrade”, skriver Fed i pressmeddelandet.

Kommittén ska vidare överväga övrig information, som ytterligare mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar, och mått på den finansiella utvecklingen.

”När kommittén bedömer beslutar att börja dra tillbaka policyackommoderingen kommer den att ta en balanserad hållning som överensstämmer med de långsiktiga målen för maximal sysselsättning och inflation på 2 procent.

Esther George, Fedchef i Kansas City, reserverade sig på nytt mot majoritetens beslut. Anledningen var att hon är ”oroad” att den fortsatt höga nivån på policyackommodationen ökar risken för framtida ekonomiska och finansiella obalanser, och att det över tiden kan leda till att inflationsförväntningarna på längre sikt stiger.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto