Home > FED lämnar fed funds oförändrad på 0,0-0,25%

FED lämnar fed funds oförändrad på 0,0-0,25%

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på onsdagen att lämna målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent.

Enligt Bloomberg News enkät bland 35 bedömare räknade samtliga med en oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fed meddelade samtidigt att de ekonomiska förhållandena, inklusive lågt resursutnyttjande och dämpade utsikter för inflationen på medellång sikt, talar för att styrräntan ska hållas ”exceptionellt låg” till åtminstone i slutet av 2014.

Jeffrey Lacker, Fedchef i Richmond, reserverade sig mot tisdagens beslut, enligt hans bedömning väntas inte de ekonomiska förhållandena tala för exceptionellt låg ränta till slutet av 2014.

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att ekonomin har expanderat i en måttlig takt. Förhållandena på arbetsmarknaden har förbättrats de senaste månaderna, arbetslösheten har sjunkit ”men är fortsatt förhöjd”.

Hushållskonsumtionen och företagens investeringar har fortsatt att öka. Trots vissa tecken på förbättring är bostadssektorn fortsatt nedpressad. Inflationen har ökat något, vilket främst speglar högre priser på råolja och bensin. De långsiktiga inflationsförväntningarna är dock fortsatt stabila.

Fomc räknar nu med en måttlig tillväxttakt i ekonomin de kommande kvartalen för att därefter tillta gradvis. Därmed räknar kommittén arbetslösheten kommer att dämpas gradvis mot en nivå som Fed anser vara förenlig med dess dubbla mandat. Spänningarna på de globala finansmarknaderna utgör fortsatt en ”signifikant nedåtrisk” mot de ekonomiska utsikterna.

Beträffande inflationen räknar kommittén med att den senaste tidens uppgång i priserna på olja och bensin kommer att pressa upp inflationen ”temporärt”, men inflationen väntas ändå på sikt ligga vid, eller under nivåer som är konsistenta med centralbankens mandat de kommande kvartalen.

För att stödja en starkare ekonomisk tillväxt och hjälpa till att säkra att inflationen, över tiden, ligger på nivåer som överensstämmer med det dubbla mandatet räknar Fomc med att ”bibehålla en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken”, och bedömningen är att styrräntan kommer att förbli ”exceptionellt låg” till åtminstone sent under 2014.

Fomc beslutade vidare att fortsätta med sitt program för att förlänga den genomsnittliga löptiden på värdepappersinnehavet, i linje med vad som annonserades i september. Kommittén fortsätter också med policyn att reinvestera likvider från förfallande bolånerelaterade värdepapper i nya bolånepapper, och att rulla över förfallande statspapper vid auktioner. Storleken och kompositionen på Feds värdepappersinnehav kommer att ses över regelbundet, och är redo att justera innehaven vid behov för att stödja en starkare ekonomisk återhämtning, i kombination med prisstabilitet.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.