Home > Fed: Oförändrad ränta, arbetsmarknaden oroar

Fed: Oförändrad ränta, arbetsmarknaden oroar

Den ekonomiska tillväxten fortsätter i en måttlig takt, men den är inte tillräcklig för att förbättra förhållandena på arbetsmarknaden.

”Den svaga arbetsmarknaden bör oroa alla amerikaner”

Det sade Fed-chefen Ben Bernanke vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på torsdagen.

Han inledde som vanligt presskonferensen med att upprepa budskapen från presskommunikén i samband med räntebeskedet, och konstaterade därmed att Fed nu introducerat nya policyåtgärder för att stödja den ekonomiska aktiviteten.

Ben Bernanke betonade att Feds värdepappersköp inte går att jämföra med offentliga utgifter, Fed köper värdepapper – inte varor och tjänster, och Fed kommer också att avveckla köpprogrammen när tiden är rätt. Han sade också att det är troligt att Feds värdepappersköp kommer att medverka till att minska USA:s statsskuld.

Fedchefen påpekade vidare att inflationsförväntningarna på längre sikt är fortsatt dämpade.

Beträffande hur länge Fed kommer att fortsätta med värdepappersköpen sade Ben Bernanke att köpen inte kommer att pågå ända till dess att USA-ekonomin har uppnått full sysselsättning, men Fed vill ge ekonomin tid att börja uppvisa en stabil tillväxt innan det är dags att avveckla stimulansåtgärderna.

Ben Bernanke sade att Fed räknar med att deras åtgärder kommer att ge ett bidrag till att förbättra förhållandena på arbetsmarknaden, men penningpolitiken är inget universalmedel. ”Vi kan inte helt lösa problemen” på arbetsmarknaden, sade han.

Fedchefen sade att de verktyg centralbanken har går ut på att påverka de finansiella marknaderna, men syftet med åtgärderna är att de ska förbättra förhållandena på arbetsmarknaden. Och om värdet på hushållens finansiella tillgångar stiger kommer de vara mer benägna att spendera pengar, vilket skulle bidra till att öka den ekonomiska aktiviteten och öka efterfrågan på anställda.

Ben Bernanke sade vidare att det Fed nu är ute efter är att arbetslösheten ska sjunka på ett uthålligt sätt, ”inte nödvändigtvis snabbt” eftersom bankens verktyg inte räcker till för en snabb nedgång. Men Fed vill se att ekonomin kan bidra till bättre jobbutsikter, och centralbanken kommer att köpa tillräckligt mycket värdepapper för att föra tillbaka ekonomin på spåret.

Han sade också att alla fedåtgärder alltid är förknippade med vissa villkor, men nu har Fomc försökt förtydliga dessa villkor exempelvis genom att koppla stimulansåtgärderna till att banken vill se ”substantiella” förbättringar på arbetsmarknaden. Och genom att annonsera obegränsade (open ended) värdepappersköp försöker Fed nu höja förtroendet

Ben Bernanke betonade samtidigt att Fed alltid har varit politiskt obunden, centralbanken beaktar inte politiska faktorer. Han ville inte säga om han skulle vara intresserad av en tredje period som ordförande för Fedstyrelsen.

”Jag är mycket fokuserad på mitt arbete, och jag har inga beslut eller någon information att ge er om mina personliga planer”, sade han.

Beträffande torsdagens beslut sade Ben Bernanke att det fattades i ”ganska gott” samförstånd. Han tillade att det alltid finns olika uppfattningar i Fedledningen, men det är i grunden bra.

Han upprepade samtidigt sin maning till politikerna att vidta åtgärder för att förhindra ett fall utför det ”fiskala stupet” (fiscal cliff). Han sade att det är viktigt för kongressledamöterna att arbeta tillsammans och hitta lösningar.

Ben Bernanke sade att han hoppas och tror att det ”fiskala stupet” inte blir verklighet, men han varnade för att Fed inte har verktyg för att hantera de problem som väntas om de automatiska åtstramningarna slår till med full kraft.

Fedchefen noterade samtidigt att det kommer fler tecken på att bostadsmarknaden i USA håller på att förbättras, och Fed hoppas kunna stödja en fortsättning på detta genom att pressa ned bolåneräntorna. Han sade att bostadsmarknaden är en viktig faktor för återhämtningen i ekonomin.

”Jag hoppas att vi får se fortsatta förbättringar på husmarknaden. Det är en av de kolvar som har saknats i motorn”, sade han.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.