Home > Fed tror på övergående inflation framöver – hur ser inflationsförväntningarna ut?

Fed tror på övergående inflation framöver – hur ser inflationsförväntningarna ut?

Tecken på inflation i världen får inflationsförväntningarna att stiga. Är detta en övergående inflation, och vad kommer Fed göra åt det? 

Inflationen i april i USA var en chock, då priserna steg fyra gånger mer än förväntat. Medan Fed fortfarande är säkra på att detta är övergående inflation fortsätter inflationsförväntningarna att stiga.

Det är dock inte så att Fed:s budskap bör ignoreras. Faktum är att Fed har gjort ett bra jobb under COVID-19 med beslut som har underlättat finansvärldens behov av att få tillgång till dollar. Den stora frågan under de kommande månaderna är dock om vi kommer få se en vändning ifall Fed börjar trappa ned på lättnaderna och inta en mer hökaktig hållning.

I en ny enkät från Blackrock Investment Institute ombads respondenterna att bedöma sina inflationsförväntningar fram till slutet av 2022. Mer specifikt; hur kommer den amerikanska inflationen i Core-segmentet se ut inom 18 månader?

Svaret bekräftar siffrorna från i april. Över 75% av de tillfrågade indikerade att de förväntar sig en inflation som ligger högre än Fed:s mål på 2%. Därmed är inflationsförväntningarna väl förankrade, men kan Fed bekämpa denna trend om priserna stiger ännu snabbare?

Inflationsförväntningarna stiger då amerikanska bolag höjer priserna

Fed valde under sitt senaste möte att behålla en lättad hållning. Vissa marknadsdeltagare uttryckte en oro över detta då Fed äger över 7 biljoner dollar i tillgångar i sin balansräkning, som består av statsobligationer och värdepapper vars underliggande tillgång är fastighetslån. Dessutom antydde de att tillgångsköpen inte skulle avta någon gång snart.

Till följd av det lär inflationsförväntningarna stiga. Vi har redan sett två exempel på det denna vecka. Ett från Taco Bell och ett annat från Bank of America.

Taco Bell levererade ett av de första tecknen på stigande inflation i den riktiga världen då de utannonserade att de skulle höja priset på sina tacos och burritos med 14% respektive 8,5%. Förklaringen kom från att priset på kött, majs och soja har stigit kraftigt under 2021.

Bank of America är ytterligare ett amerikanskt företag som har utannonserade stigande löner. De höjde sin minimilön från 20 dollar till 25 dollar i timmen, vilket är ytterligare ett tecken på att denna inflation kanske inte är så övergående som Fed antyder.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto