Home > FED utesluter inte ytterligare obligationsköp

FED utesluter inte ytterligare obligationsköp

Det sade han i ett tal i Jackson Hole på fredagen, enligt Bloomberg News.

”Kostnaderna för icke-traditionell policy, vid noggrant övervägande, förefaller hanterbara, vilket antyder att vi inte bör utesluta ytterligare användning av sådana policyåtgärder om de ekonomiska förhållandena talar för det”, sade han.

Ben Bernanke konstaterade att det inte skett någon nettoförändring i arbetslöshetsnivån i USA sedan i januari och om det inte kommer någon snabbare tillväxt än på senare tid blir arbetslösheten sannolikt kvar på nivåer långt över vad som är konsistent med maximal sysselsättning under en tid.

Han sade att långa perioder med hög arbetslöshet leder till ”enormt lidande och slöseri med mänskliga talanger”. Det riskerar också att orsaka ”strukturell skada på vår ekonomi som kan bestå under många år”.

Fed-chefen upprepade vidare budskapen från det senaste FOMC-mötet, och sade: ”Federal Reserve kommer att erbjuda ytterligare policyackommodation vid behov för att stödja en starkare ekonomisk återhämtning och uthållig förbättring i arbetsmarkandsförhållandena i ett sammanhang av prisstabilitet.”

Ben Bernanke sade också att flera års erfarenhet med icke-traditionella policyåtgärder, såväl i USA som i andra utvecklade ekonomier, har gett kunskap om hur dessa åtgärder verkar.

”Det förefaller klart, baserat på dessa erfarenheter, att sådana åtgärder kan vara effektiva och att, i deras frånvaro, skulle recessionen 2007-09 ha varit djupare och den nuvarande återhämtningen skulle ha varit långsammare än den faktiskt varit”, sade han.

Fed-chefen konstaterade samtidigt att icke-traditionella åtgärder relativt sett är svårare att införa.

”Estimaten av effekterna av icke-traditionella åtgärder på den ekonomiska aktiviteten och inflationen är osäkra och användningen av icke-traditionella åtgärder involverar kostnader utöver de som generellt associeras med mer standardiserade åtgärder. Därmed är ribban för användningen av icke-traditionella åtgärder högre än för traditionella åtgärder”, sade Ben Bernanke.

Dessutom delar de icke-traditionella åtgärderna de begräsningar som penningpolitiken generellt har.

”Penningpolitik kan inte av sig självt uppnå det som ett bredare och mer balanserat set av ekonomiska policyåtgärder kan uppnå. I synnerhet, det kan inte neutralisera de finanspolitiska och finansiella risker som landet möter. Det kan definitivt inte finjustera de ekonomiska resultaten”, sade Fed-chefen.

Han påpekade dock att i utvärderingen av alternativa policyhållningar så får man inte tappa siktet på de allvarliga ekonomiska utmaningar som USA står inför, där stagnationen på arbetsmarknaden är ett särskilt allvarligt orostecken.

Ben Bernanke sade vidare att med tanke på de åtgärder som Fed hittills har vidtagit sedan krisen, liksom ekonomins naturliga återhämtningsmekanism, kunde man ha hoppats på större framsteg med att komma tillbaka till maximal sysselsättning. Han noterade att vissa tror att detta beror på att den finansiella krisen har skapat strukturella skador i ekonomin, men trots att den senaste recessionen var särskilt djup ser Fed-chefen få tecken på några substantiella strukturförändringar på senare år.

”Snarare än att hänvisa den långsamma återhämtningen till långsiktiga strukturella faktorer ser jag att tillväxten hålls tillbaka för närvarande av ett antal motvindar”, sade han.

Den första ”motvinden” gäller hussektorn, som även om den har visat tecken på förbättring ligger på en svag nivå, och den bidrar betydligt mindre till återhämtningen än vad som normalt kunde väntas vid denna punkt i återhämtningen.

Nummer två gäller finanspolitiken, som på såväl Federal som delstatlig och lokal nivå har blivit en viktig motvind för tillväxttakten.

”Osäkerhet om finanspolitiken, i synnerhet lösningen av det så kallade fiskala stupet och höjningen av skuldtaket hämmar troligen också aktiviteten, även om magnituden av dessa effekter är svår att bedöma”, sade han.

Ben Bernanke påpekade att det är avgörande att politikerna tar fram en trovärdig plan som för in den federal budgeten på den uthållig bana på medellång och lång sikt. Däremot bör politikerna vara noga med att undvika en snabb kortsiktig ”fiskal kontraktion” som kan hota återhämtningen.

En tredje motvind är att stressen på kredit- och finansmarknaderna fortsätter att hämma ekonomin. På senare tid har den viktigaste källan till finansiella spänningar varit osäkerhet om utvecklingen i Europa.

”Dessa spänningar är naturligtvis mest problematiska för européerna, men genom global handel och finansiella länkar är effekterna av den europeiska situationen på den amerikanska ekonomin också signifikanta. Vissa av de senaste åtgärdsförslagen i Europa har varit väldigt konstruktiva enligt min bedömning och jag uppmanar våra europeiska kollegor att gå vidare med åtgärdsinitiativ för att lösa krisen”, sade Ben Bernanke.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.