Home > Fed valde att avvakta trots stärkta skäl för en räntehöjning enligt amerikanska centralbankschefen.

Fed valde att avvakta trots stärkta skäl för en räntehöjning enligt amerikanska centralbankschefen.

Skälen för Fed att höja räntan har stärkts, men räntekommittén valde ändå att avvakta ytterligare bevis på fortsatta framsteg mot centralbankens mål.

Det sade Fed-chefen Janet Yellen vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

Hon sade att inflationsförväntningarna på lång sikt visserligen är relativt stabila men tillade att det inte går att ta denna stabilitet för givet.

Janet Yellen sade också att den neutrala räntan nu är relativt låg i historisk jämförelse, och Federal Reserves nuvarande penningpolitiska hållning är därför endast måttligt ackommoderande.

Fedchefen sade vidare att ledamöternas konsensusprognoser för styrräntan framöver har justerats ned med 25-50 punkter. Hon upprepade att gradvisa räntehöjningar är motiverade framöver men ser ingen större risk för att Fed ska ”hamna efter i kurvan” i fråga om räntehöjningar.

Janet Yellen sade också att ”de flesta av oss” ansåg att de omedelbara skälen för en räntehöjning har stärkts, men ”de flesta av oss” ansåg också att det var vettigt att avvakta ytterligare bevis. Hon ser dock en räntehöjning i år om arbetsmarknaden fortsätter att stärkas och inga nya risker materialiseras

Hon sade också att hon inte vill driva upp inflationen signifikant över målet.

Fedchefen sade tillgångsvärderingar inte verkar avvika i någon större omfattning från historiska normer, och att hoten mot den finansiella stabiliteten förefaller måttliga.

Hon ser inga tecken på att belåningsgraderna byggs upp så som de gjorde under perioden före finanskrisen, men Fed håller ett vakande öga på utvecklingen.

Fedchefen tillade att centralbanken känner viss oro för att tillgångsbubblor kan blåsas upp, och hon noterade att värderingarna på den kommersiella fastighetsmarknaden är höga. Samtidigt har dock soliditeten i banksystemet förbättrats påtagligt.

Janet Yellen sade också att hon känner viss oro för det penningpolitiska utrymmet (scope), och att nollränterestriktionen är en orosfaktor.

Fedchefen konstaterade vidare att ledamöternas BNP-prognoser är låga, och det speglar en svag produktivitetstillväxt. En sysselsättningstillväxt på 180.000 personer per månad är samtidigt mycket starkt, och inte hållbart långsiktigt.

”Det är ett tråkigt faktum att vi får en hälsosam takt i sysselsättningstillväxten utan en hälsosam tillväxt i produktionstillväxten. Det är en stor orosfaktor eftersom svag produktivitet i slutänden innebär en svag ökning i levnadsstandarden”, sade hon.

Fedchefen noterade dock att det har märkts en blygsam uppgång i löneökningstakten, och hon hoppas på ytterligare uppgång.

Volatilitetsindexet VIX föll över 11 procent på onsdagen när styrräntan lämnades oförändrad. Dollarn backade något på resultatet och har fallit lite mer än en halv procent.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto