Home > Fed väntas höja, medan andra avvaktar kommande vecka.

Fed väntas höja, medan andra avvaktar kommande vecka.

Kommande veckan är späckad med centralbanksbesked. Kortversionen är att Federal Reserve höjer medan centralbankerna i Norge, Schweiz, Japan och Storbritannien håller oförändrat.

Federal Reserves policykommitté, FOMC, avslutar sitt tvådagarsmöte den 15 mars, denna gång åtföljd av nya prognoser och en pressträff med Janet Yellen.

Ovanligt tydliga signaler från Fed-ledamöter i kombination med positiva konjunkturindikatorer talar för att Fed höjer på nytt vid detta möte, vilket också är inprisat på marknaden.

En mer oviss fråga är om Fed-ledamöternas nya prognoser kommer att tyda på att den framtida räntebanan har förändrats jämfört med i december. Då indikerade räntebanan, ”dot plot”, tre höjningar i år och tre höjningar 2018.

I Reuters enkät bland över 100 deltagare spår samtliga att Federal Reserve höjer räntan med 25 punkter nu. Enligt bedömarna väntas sedan två till räntehöjningar i år, under andra och fjärde kvartalet.

”Data om arbetsmarknaden, inflationen och de finansiella förhållandena har lagt fram övertygande skäl för FOMC att höja räntan vid marsmötet. Marknaden kommer att vara ivrigt fokuserad på hur Fed lägger fram budskapat om banan bortom det. En mer hökaktig bana kan ligga i korten”, skriver Morgan Stanley i ett marknadsbrev.

Övriga centralbanker lämnar räntebesked på torsdagen.

Bank of Japan är först ut, och väntas hålla såväl ränta som QE-program oförändrade. I Bloomberg News prognosenkät bland 41 ledamöter tror 38 att det inte blir några mer lättnader under BOJ-chefen Haruhiko Kurodas mandatperiod, som löper ut i april 2018.

Över hälften tror att BOJ under samma tidsram kommer att börja dra ned på målet för obligationsköp eller helt sluta upprepa det. Cirka en tredjedel tror också att BOJ kan komma att höja sitt mål för den tioåriga statsobligationen, som för närvarande ligger på 0 procent.

Nomura tror också att BOJ lämnar oförändrat. Kärninflationen blev i januari positiv för första gången på över ett år, och inflationen väntas tryckas uppåt av energipriser och en svagare yen. Produktionsplaner och export i industrin har kommit in lägre än väntat men PMI visat en stabil utveckling som inte pekar mot någon snabb förändring i ekonomin.

”Vi förväntar oss att BOJ ska behålla sin hållning av ’vänta och se’ vid policymötet för att bedöma momentum i uppgången i inflationstakten”, skriver Nomura.

Schweiz centralbank, SNB, väntas av nästan samtliga bedömare låta styrräntan ligga kvar på -0,75 procent, bara en tror på en sänkning till -1,00 procent i Bloomberg News enkät.

SNB väntas upprepa sin hållning att de är redo att agera för att förhindra en betydande förstärkning av schweizerfrancen kommande månader.

”Även om inflationen har stigit sedan början av året så väntas de inte andas ut, särskilt givet det potentiella uppåttrycket på francen från förhöjd oro runt de politiska händelserna i euroområdet. Men vi tror att deras ammunition i slutändan kommer att visa sig begränsad och fortsätter att se francen nå paritet mot euron senare i år”, skriver Capital Economics i ett marknadsbrev.

Norges Bank väntas hålla styrräntan oförändrad på 0,50 procent. Fokus ligger på räntebanan och inflationsprognosen efter att inflationen kommit in under förväntningarna två månader i rad.

Vid mötet i december drog Norges Bank upp räntebanan något men den signalerar ändå en större sannolikhet för att räntan sänks än att den höjs i närtid.

Norges Bank konstaterade att förändringarna i utsikterna för KPI och kapacitetsutnyttjandet talade för en något lägre styrränta de kommande åren, men att den starka ökningstakten i bopriser och hushållens skulder samtidigt ökat risken för en brant nedgång i efterfrågan längre fram.

”Faran för uppbyggnad av finansiella obalanser och osäkerhet om effekterna av en lägre styrränta talar nu för att gå varsamt fram i räntesättningen”, sade chef Öystein Olsen.

Lägre såväl importerad inflation (effekt av en tidigare kronförstärkning) som inhemskt pristryck än väntat kan få Norges Bank att revidera ned sin inflationsbana nu i mars.

Handelsbanken noterar att kärinflationen nu ligger på den nivå som väntades för slutet på 2019.

”Även om den totala avvikelsen från Norges Banks (inflations)bana är stor, så tror vi att centralbanken kommer att fortsätta att peka på sin oro för bostadsmarknaden och lämna räntebanan i stort oförändrad vid kommande möte”, skriver Handelsbanken.

Bank of England lämnade styrräntan och QE-programmet oförändrade vid det senaste policymötet i början av februari, men höjde tillväxtprognoserna givet starkare motståndskraft hos konsumenterna, finanspolitiskt stöd och förbättrade finansiella förhållanden.

Bank of England väntas ligga still även nu, och terminerna indikerar att en räntehöjning dröjer till en bra bit in på 2018.

”Det tycks som Bank of England är ovilligt att höja innan de ser mer solida löneökningar och en uthållig uppgång i inflationen. Vi förväntar oss att de håller oförändrat under hela 2017″, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto